Bajari rate: बाजरी बाजारभाव महाराष्ट्र, बाजरीचे आजचे दर मार्केट समिती

बाजार समिती: शहादा
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: सिल्लोड
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2375 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2375 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2375 रुपये

बाजार समिती: जालना
आवक : 21 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2350 रुपये

बाजार समिती: चोपडा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2182 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2182 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2182 रुपये

Rain forecast

बाजार समिती: पैठण
आवक : 27 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2520 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2451 रुपये

बाजार समिती: चाळीसगाव
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1801 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2381 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: दौंड-यवत
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2600 रुपये

बाजार समिती: देवळा
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2285 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2480 रुपये

बाजार समिती: धुळे
आवक : 38 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1905 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2325 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2132 रुपये

बाजार समिती: शेवगाव
आवक : 19 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

IMD update
IMD update: पुढील दोन दिवसात 12 जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस

बाजार समिती: शेवगाव – भोदेगाव
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2750 रुपये

बाजार समिती: अंबड (वडी गोद्री)
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2591 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: देउळगाव राजा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 59 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा