Bhendi Rate: भेंडी बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्र, कोणत्या बाजारपेठेत भेंडीला सर्वाधिक बाजार भाव भेटला

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 34 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2750 रुपये

बाजार समिती: राहूरी
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: श्रीरामपूर
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1250 रुपये

बाजार समिती: विटा
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2750 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: मुरबाड
आवक : 46 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 31 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1200 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 237 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 65 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1325 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: पनवेल
आवक : 42 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

IMD update

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा