Chana Rate: आजचा हरभरा बाजार भाव संपूर्ण महाराष्ट्र table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/07/2023
पुणेक्विंटल32560060005800
दोंडाईचाक्विंटल25410091006801
माजलगावक्विंटल17445047514700
चाळीसगावक्विंटल4400047004401
उदगीरक्विंटल36430049004600
हिंगोलीक्विंटल110480050154907
कारंजाक्विंटल150466551004810
करमाळाक्विंटल3350043513501
चोपडाबोल्डक्विंटल11670297159715
नेर परसोपंतचाफाक्विंटल2473047304730
औरंगाबादगरडाक्विंटल3440044004400
पुर्णागरडाक्विंटल5300030003000
जळगावकाबुलीक्विंटल9680068006800
मालेगावकाट्याक्विंटल4436077604901
तुळजापूरकाट्याक्विंटल60485048504850
धुळेलालक्विंटल3450047754730
जळगावलालक्विंटल12550057005700
केजलालक्विंटल35417146514501
निलंगालालक्विंटल25420049174800
औराद शहाजानीलालक्विंटल9445049904720
मुरुमलालक्विंटल5467148004736
जालनालोकलक्विंटल125420049254800
अकोलालोकलक्विंटल123400049554500
यवतमाळलोकलक्विंटल22475548804817
नागपूरलोकलक्विंटल348490650405007
हिंगणघाटलोकलक्विंटल418350051204200
मुंबईलोकलक्विंटल866550065006000
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल300475052004995
गेवराईलोकलक्विंटल25418148454500
देउळगाव राजालोकलक्विंटल1300030003000
नांदगावलोकलक्विंटल3390061614050
काटोललोकलक्विंटल53411149364650
25/07/2023
अहमदनगरक्विंटल94400047504375
शहादाक्विंटल14400098117001
पुणेक्विंटल34550060005750
दोंडाईचाक्विंटल6820092008700
बार्शीक्विंटल52400048504500
माजलगावक्विंटल9460148914700
पुसदक्विंटल35430048504800
पैठणक्विंटल3405040504050
मनमाडक्विंटल5423066114751
उदगीरक्विंटल24465049004775
कारंजाक्विंटल320460050954820
करमाळाक्विंटल3420045004401
लासूर स्टेशनक्विंटल17400048004535
परळी-वैजनाथक्विंटल34485048514850
वैजापूरक्विंटल3480048004800
मानोराक्विंटल5400046004300
राहताक्विंटल1480048004800
अकोटचाफाक्विंटल250420050355000
चिखलीचाफाक्विंटल135430048004550
वाशीमचाफाक्विंटल350467051754850
अमळनेरचाफाक्विंटल37465047814781
पाचोराचाफाक्विंटल4445145304500
खामगावचाफाक्विंटल324375049504350
मलकापूरचाफाक्विंटल28430048654675
शिरपूरचाफाक्विंटल2365051515151
नेर परसोपंतचाफाक्विंटल2477047704770
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल1360066676000
शिरपूरहायब्रीडक्विंटल4400096019000
जालनाकाबुलीक्विंटल2110501105011050
अकोलाकाबुलीक्विंटल2440065005450
जळगावकाबुलीक्विंटल78600060006000
अमळनेरकाबुलीक्विंटल5400041164116
वैजापूरकाबुलीनग1710071007100
मालेगावकाट्याक्विंटल12392651264501
लातूरलालक्विंटल1312445050414950
धर्माबादलालक्विंटल70351048654600
धुळेलालक्विंटल23449549004700
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल106490050004950
शेवगावलालक्विंटल17374040003740
तेल्हारालालक्विंटल250477550004970
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल1300047004500
दौंड-केडगावलालक्विंटल55410047514500
केजलालक्विंटल11409145094332
निलंगालालक्विंटल15450048804700
औराद शहाजानीलालक्विंटल5484149504895
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल10440048404700
मुरुमलालक्विंटल16460047764688
जालनालोकलक्विंटल135420049504800
अकोलालोकलक्विंटल190419548704675
अमरावतीलोकलक्विंटल572480051624981
लासलगावलोकलक्विंटल9430066516630
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल2465348034653
यवतमाळलोकलक्विंटल106450049904745
आर्वीलोकलक्विंटल28430048654700
नागपूरलोकलक्विंटल370450050744931
हिंगणघाटलोकलक्विंटल286370051104200
मुंबईलोकलक्विंटल995550065006000
वर्धालोकलक्विंटल2437550255025
वणीलोकलक्विंटल15410046504400
कोपरगावलोकलक्विंटल27390048804711
गेवराईलोकलक्विंटल20422147504485
देउळगाव राजालोकलक्विंटल2450046004600
वरोरालोकलक्विंटल3400047004300
नांदगावलोकलक्विंटल4447147114500
काटोललोकलक्विंटल80425048854690
देवळालोकलक्विंटल1450046054600
24/07/2023
अहमदनगरक्विंटल24430047254515
शहादाक्विंटल8904190419041
पुणेक्विंटल35560060005800
दोंडाईचाक्विंटल3410046014400
बार्शीक्विंटल11420048004200
बार्शी -वैरागक्विंटल11440148564851
नांदेडक्विंटल1477047704770
माजलगावक्विंटल6485048504850
नंदूरबारक्विंटल6390045004200
सिन्नरक्विंटल1419049804600
पुसदक्विंटल22430048054600
मनमाडक्विंटल6415151004551
सिल्लोडक्विंटल7460046004600
भोकरक्विंटल10430046004450
हिंगोलीक्विंटल200469949504824
कारंजाक्विंटल320465551404800
श्रीगोंदाक्विंटल1533553355335
श्रीरामपूरक्विंटल2420047004500
करमाळाक्विंटल6380045004000
लासूर स्टेशनक्विंटल49410048004700
परळी-वैजनाथक्विंटल5400048004750
मानोराक्विंटल50200049504283
मोर्शीक्विंटल206430049254612
नांदूराक्विंटल30395549304930
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल39410047004400
राहताक्विंटल4480048714850
दोंडाईचाबोल्डक्विंटल2770080007700
अकोटचाफाक्विंटल220430051155100
वाशीमचाफाक्विंटल300460049584700
वाशीम – अनसींगचाफाक्विंटल3450048504600
अमळनेरचाफाक्विंटल35460047004700
मलकापूरचाफाक्विंटल45400047804540
शिरपूरचाफाक्विंटल1370137013701
नेर परसोपंतचाफाक्विंटल16478548004792
सोलापूरगरडाक्विंटल8478048954895
उमरगागरडाक्विंटल1420147414741
अक्कलकोटहायब्रीडक्विंटल150480052005116
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल1640164016401
शिरपूरहायब्रीडक्विंटल5350097008901
रावेरहायब्रीडक्विंटल1371037103710
कुर्डवाडीहायब्रीडक्विंटल7460047004650
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल9415041704160
अहमदनगरकाबुलीक्विंटल2535053505350
अमळनेरकाबुलीक्विंटल12410042004200
मालेगावकाट्याक्विंटल6380054804680
तुळजापूरकाट्याक्विंटल10480048004800
लातूरलालक्विंटल719454552004950
येवलालालक्विंटल1616161616161
धुळेलालक्विंटल3449549004700
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल74490050004950
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल2460048004700
दौंड-पाटसलालक्विंटल1400040004000
केजलालक्विंटल18410046004441
चाकूरलालक्विंटल8369145284218
औराद शहाजानीलालक्विंटल27488049564918
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल14438148004650
मुरुमलालक्विंटल1475047504750
पालमलालक्विंटल5450045004500
जालनालोकलक्विंटल176310049254800
अकोलालोकलक्विंटल77442547004590
अमरावतीलोकलक्विंटल618480051604980
लासलगावलोकलक्विंटल16380065014200
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल1399939993999
यवतमाळलोकलक्विंटल21440047004550
आर्वीलोकलक्विंटल105430049354800
हिंगणघाटलोकलक्विंटल783330050704100
वर्धालोकलक्विंटल20445048304650
वणीलोकलक्विंटल3452047004600
सावनेरलोकलक्विंटल10439546654550
जामखेडलोकलक्विंटल10400045004250
सटाणालोकलक्विंटल5400040004000
कोपरगावलोकलक्विंटल3414147614571
श्रीरामपूर – बेलापूरलोकलक्विंटल2380038003800
गेवराईलोकलक्विंटल23417548004700
मनवतलोकलक्विंटल2475048004750
देउळगाव राजालोकलक्विंटल3300043004200
लोणारलोकलक्विंटल72440048604630
मेहकरलोकलक्विंटल240410049004600
वरोरालोकलक्विंटल2445047504550
कर्जत (अहमहदनगर)लोकलक्विंटल10450047004500
कुर्डवाडी-मोडनिंबलोकलक्विंटल28350047004400
किल्ले धारुरलोकलक्विंटल3270044004360
पाथरीलोकलक्विंटल4410046504100
काटोललोकलक्विंटल55380049014450
सिंदीलोकलक्विंटल24446048004650
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल118445049004750

शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा