Gavar rate: गवार बाजार भाव 06/09/2023 महाराष्ट्र, गवारीचे आजचे रेट

बाजार समिती: उस्मानाबाद
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2050 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 29 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1600 रुपये

बाजार समिती: राहूरी
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4550 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7000 रुपये

बाजार समिती: सातारा
आवक : 26 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

बाजार समिती: नाशिक
आवक : 70 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3100 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3300 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 136 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 200 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2350 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 419 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

बाजार समिती: वाई
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

बाजार समिती: पनवेल
आवक : 24 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3200 रुपये

Nargis flower mahiti

 

शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा