Gavar rate: गवार बाजार भाव महाराष्ट्र, महाराष्ट्रातील आजचे गवार बाजारभाव

बाजार समिती: अहमदनगर
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5500 रुपये

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2100 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 25 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: खेड-चाकण
आवक : 62 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

बाजार समिती: हिंगणा
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 153 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 90 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3350 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 426 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

बाजार समिती: पनवेल
आवक : 35 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4250 रुपये

Indian meteorological department Maharashtra

शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा