Onion Rate: कांदा बाजार भाव बदल, आजचा कांदा बाजार भाव संपूर्ण महाराष्ट्र

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 3576 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

 

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 1359 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1400 रुपये

 

बाजार समिती: मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
आवक : 9245 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

 

बाजार समिती: खेड-चाकण
आवक : 250 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

 

बाजार समिती: दौंड-केडगाव
आवक : 2907 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

 

बाजार समिती: सातारा
आवक : 67 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

 

बाजार समिती: नांदूरा
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 350 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 915 रुपये
सर्वसाधारण दर: 915 रुपये

 

बाजार समिती: हिंगणा
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

 

बाजार समिती: कराड
आवक : 99 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

 

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 603 क्विंटल
कमीत कमी दर: 450 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1975 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1250 रुपये

 

बाजार समिती: पंढरपूर
आवक : 219 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

 

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 1000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

 

बाजार समिती: साक्री
आवक : 2910 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2310 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे
आवक : 13443 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1400 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 432 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1350 रुपये

 

बाजार समिती: चाळीसगाव-नागदरोड
आवक : 1300 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

 

बाजार समिती: कामठी
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

 

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

 

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 680 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3150 रुपये

 

बाजार समिती: येवला -आंदरसूल
आवक : 3000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2302 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

 

बाजार समिती: लासलगाव
आवक : 9000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2540 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

 

बाजार समिती: लासलगाव – विंचूर
आवक : 5000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

 

बाजार समिती: मालेगाव-मुंगसे
आवक : 16000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 710 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2343 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

 

बाजार समिती: सिन्नर – नायगाव
आवक : 493 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2323 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

 

बाजार समिती: चांदवड
आवक : 8000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2100 रुपये

 

बाजार समिती: मनमाड
आवक : 4500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2295 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

 

बाजार समिती: पिंपळगाव बसवंत
आवक : 22000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 901 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3101 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

 

बाजार समिती: पिंपळगाव(ब) – सायखेडा
आवक : 5269 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2309 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

 

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

 

बाजार समिती: देवळा
आवक : 9400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2390 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2225 रुपये

 

बाजार समिती: राहता
आवक : 6199 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

 

बाजार समिती: उमराणे
आवक : 20500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 801 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2525 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2150 रुपये

 

Best Buffalo for milk in maharashtra

शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा