Onion Rate: आजचा कांदा बाजार भाव कुठे बदललेत कांद्याचे दर

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 5317 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 1362 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1400 रुपये

बाजार समिती: मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
आवक : 12073 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: सातारा
आवक : 274 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 13814 क्विंटल
कमीत कमी दर: 100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1550 रुपये

बाजार समिती: बारामती
आवक : 843 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 528 क्विंटल
कमीत कमी दर: 680 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1377 रुपये

बाजार समिती: उस्मानाबाद
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2100 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 1520 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: पेन
आवक : 279 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 318 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2700 रुपये

बाजार समिती: सांगली -फळे भाजीपाला
आवक : 3944 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 12196 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 17 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: चाळीसगाव-नागदरोड
आवक : 1200 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1952 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: वाई
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 97 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2520 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2400 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 1000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3100 रुपये

बाजार समिती: येवला
आवक : 8000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 371 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2425 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1950 रुपये

बाजार समिती: येवला -आंदरसूल
आवक : 4000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 401 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2430 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1950 रुपये

बाजार समिती: नाशिक
आवक : 2576 क्विंटल
कमीत कमी दर: 501 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2251 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव
आवक : 12348 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2526 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2051 रुपये

बाजार समिती: लासलगाव – विंचूर
आवक : 5100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2341 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2050 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव-मुंगसे
आवक : 14000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 650 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2350 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1950 रुपये

बाजार समिती: सिन्नर
आवक : 2160 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2161 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: सिन्नर – नायगाव
आवक : 919 क्विंटल
कमीत कमी दर: 200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2011 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: कळवण
आवक : 6700 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2550 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव बसवंत
आवक : 19800 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3051 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव(ब) – सायखेडा
आवक : 5175 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2151 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: देवळा
आवक : 8350 क्विंटल
कमीत कमी दर: 425 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2325 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2100 रुपये

Nargis flower mahiti

 

शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा