Onion Rate: आजचे कांदा बाजार भाव संपूर्ण महाराष्ट्र table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/07/2023
कोल्हापूरक्विंटल199360018001200
अकोलाक्विंटल262100016001500
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल84130032002000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल8462100017001350
खेड-चाकणक्विंटल15080013001150
सोलापूरलालक्विंटल75251002100850
धुळेलालक्विंटल16731001250850
जळगावलालक्विंटल4303751280875
पंढरपूरलालक्विंटल65830018001300
नागपूरलालक्विंटल1940100015001375
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल124440016501025
पुणेलोकलक्विंटल814170016001150
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल24100014001200
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल3480014001100
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल6624001200800
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल250020011941000
कामठीलोकलक्विंटल14140018001600
कल्याणनं. १क्विंटल3140017001550
नागपूरपांढराक्विंटल1000200024002300
अहमदनगरउन्हाळीक्विंटल361661501800975
येवलाउन्हाळीक्विंटल800020013711100
लासलगावउन्हाळीक्विंटल1600050016251250
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल200040013521200
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल500055016051250
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल1800030014501300
जुन्नर -ओतूरउन्हाळीक्विंटल1045180018001300
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल152010013201150
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल75420015501250
कळवणउन्हाळीक्विंटल1850020018751050
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल51052001625912
चांदवडउन्हाळीक्विंटल1100040017511250
मनमाडउन्हाळीक्विंटल610020014701200
लोणंदउन्हाळीक्विंटल37735014451100
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2750035027601400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल245130012271000
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल528340017001200
रामटेकउन्हाळीक्विंटल28140016001500
देवळाउन्हाळीक्विंटल990010016451175
उमराणेउन्हाळीक्विंटल1550050114001250
26/07/2023
कोल्हापूरक्विंटल198060017001100
अकोलाक्विंटल32980016001500
औरंगाबादक्विंटल19741001000550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल7890100017001350
खेड-चाकणक्विंटल90080016001200
श्रीरामपूरक्विंटल134264013851100
नवापूरक्विंटल5300030003000
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल3850016001100
कराडहालवाक्विंटल126100016001600
अकलुजलालक्विंटल15550016001300
सोलापूरलालक्विंटल52291002100900
बारामतीलालक्विंटल32420015001200
धुळेलालक्विंटल4701001220800
जळगावलालक्विंटल4263001250850
नागपूरलालक्विंटल1800100015001375
साक्रीलालक्विंटल282050013001000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल408100028001900
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल148930017001000
पुणेलोकलक्विंटल590360016001200
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल11100015001250
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल30100015001250
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल10680013001100
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल250020012501000
वर्धालोकलक्विंटल8475015001125
वडगाव पेठलोकलक्विंटल50100015001200
वाईलोकलक्विंटल2070016001100
मंगळवेढालोकलक्विंटल7160016101500
कामठीलोकलक्विंटल8100020001500
कल्याणनं. १क्विंटल3140017001550
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल417001200700
नागपूरपांढराक्विंटल1000200026002450
येवलाउन्हाळीक्विंटल1005620014361200
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल597120013911080
नाशिकउन्हाळीक्विंटल398040016511050
लासलगावउन्हाळीक्विंटल2382460027611325
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल394541114001200
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल2115060016041300
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल1622830514661250
अकोलेउन्हाळीक्विंटल149315117011450
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल160610014001150
सिन्नर – दोडी बुद्रुकउन्हाळीक्विंटल456020015511150
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल68120015511250
सिन्नर – पांढूरलीउन्हाळीक्विंटल52210015111200
कळवणउन्हाळीक्विंटल650020018351051
पैठणउन्हाळीक्विंटल25463001400650
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल43842001711955
चांदवडउन्हाळीक्विंटल1098240117121260
मनमाडउन्हाळीक्विंटल555720015751200
सटाणाउन्हाळीक्विंटल1502022517151200
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल1182030015001175
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल4534530025001350
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल1038645016001150
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2490835027521400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल624735014001100
पारनेरउन्हाळीक्विंटल377220019001250
भुसावळउन्हाळीक्विंटल158001000900
नांदगावउन्हाळीक्विंटल933110016001150
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल33695013651185
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल6740100018011400
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल616645014101250
कडाउन्हाळीक्विंटल54002001400700
देवळाउन्हाळीक्विंटल1025510014551150
उमराणेउन्हाळीक्विंटल1550050115011250
25/07/2023
कोल्हापूरक्विंटल298760017001100
अकोलाक्विंटल17580016001500
औरंगाबादक्विंटल33541001200650
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल424120031002000
राहूरीक्विंटल298661001600850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल6386110018001450
खेड-चाकणक्विंटल250100016001300
मंचरक्विंटल4888100016501325
श्रीगोंदा- चिंभळेक्विंटल404100013501200
लासूर स्टेशनक्विंटल70002001375985
दौंड-केडगावक्विंटल133535018001400
नांदूराक्विंटल65200500500
हिंगणाक्विंटल2170017001700
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल802280018501450
कराडहालवाक्विंटल99100017001700
फलटणहायब्रीडक्विंटल257030020001200
सोलापूरलालक्विंटल724410022001000
धुळेलालक्विंटल25961501300850
जळगावलालक्विंटल3873871187840
नागपूरलालक्विंटल1800150016001575
पाथर्डीलालक्विंटल98720016001000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल34070027001700
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल109230017001000
पुणेलोकलक्विंटल694060016001100
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल880015001150
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1590014001150
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल109110016001300
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल3565001200850
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल28002001163975
वर्धालोकलक्विंटल12275015001125
मलकापूरलोकलक्विंटल52055011751000
जामखेडलोकलक्विंटल1101001500800
कामठीलोकलक्विंटल8140018001600
कल्याणनं. १क्विंटल3150018001650
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल1742001500900
नागपूरपांढराक्विंटल1000100015001375
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल397520013501100
नाशिकउन्हाळीक्विंटल37303001351950
लासलगावउन्हाळीक्विंटल2325460027111301
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल399040013701151
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल1800060016261300
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल1713820014781250
अकोलेउन्हाळीक्विंटल148711115511201
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल213010013471100
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल94010014151100
कळवणउन्हाळीक्विंटल1970020018001000
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल547220018011000
चांदवडउन्हाळीक्विंटल1241141217521200
मनमाडउन्हाळीक्विंटल517920015501200
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल1148030015741175
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल399625013071175
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल17053751405800
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2774435027061300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल540830013521030
भुसावळउन्हाळीक्विंटल2790012001000
नांदगावउन्हाळीक्विंटल818810014851050
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल43195113531175
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल7397100017401325
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल640850013951200
रामटेकउन्हाळीक्विंटल14140016001500
देवळाउन्हाळीक्विंटल99525015501250
उमराणेउन्हाळीक्विंटल1750070115001250
नामपूरउन्हाळीक्विंटल1649410018501300
नामपूर- करंजाडउन्हाळीक्विंटल1062510016051200

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा