Soyabean rate: अरे वा! सोयाबीन बाजारभाव बदलले; सोयाबीन बाजार भाव महाराष्ट्र

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 79 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4810 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4825 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4825 रुपये

 

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 128 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4850 रुपये

 

बाजार समिती: कारंजा
आवक : 1200 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4625 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4975 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

 

बाजार समिती: अचलपूर
आवक : 40 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4850 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4775 रुपये

 

बाजार समिती: राहता
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4951 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4951 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4951 रुपये

 

बाजार समिती: पिंपळगाव(ब) – पालखेड
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5001 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5012 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5005 रुपये

 

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4930 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5025 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5025 रुपये

 

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 1983 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4650 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4881 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4765 रुपये

 

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 352 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5180 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4985 रुपये

 

बाजार समिती: हिंगोली
आवक : 300 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4971 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4885 रुपये

 

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 600 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4955 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

 

बाजार समिती: ताडकळस
आवक : 190 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4750 रुपये

 

बाजार समिती: अकोला
आवक : 473 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4990 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4505 रुपये

 

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 249 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4545 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4870 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4707 रुपये

 

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4841 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4912 रुपये

 

बाजार समिती: चिखली
आवक : 124 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

 

बाजार समिती: बीड
आवक : 21 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4776 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4851 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4826 रुपये

 

बाजार समिती: हिंगोली- खानेगाव नाका
आवक : 124 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4750 रुपये

 

बाजार समिती: मुर्तीजापूर
आवक : 400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4650 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4890 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4785 रुपये

 

बाजार समिती: दिग्रस
आवक : 91 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4875 रुपये

 

बाजार समिती: सावनेर
आवक : 28 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4695 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

 

बाजार समिती: शेवगाव
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4750 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4750 रुपये

 

बाजार समिती: किल्ले धारुर
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4751 रुपये

 

बाजार समिती: केज
आवक : 134 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4509 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4852 रुपये

 

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 102 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4921 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4951 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4936 रुपये

 

बाजार समिती: चांदूर-रल्वे.
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4840 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4840 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4840 रुपये

 

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 234 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4985 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4660 रुपये

 

बाजार समिती: उमरखेड-डांकी
आवक : 120 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

 

बाजार समिती: बाभुळगाव
आवक : 265 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4955 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

 

बाजार समिती: काटोल
आवक : 136 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3850 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4840 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4250 रुपये

 

Best Buffalo for milk in maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा