Tur rate: आजचे तुर बाजारभाव महाराष्ट्र, कोणत्या जिल्ह्यात वाढलाय तूर भाव

बाजार समिती: कारंजा
आवक : 450 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12725 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12305 रुपये

 

बाजार समिती: हिंगोली
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11330 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11880 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11605 रुपये

 

बाजार समिती: बाभुळगाव
आवक : 50 क्विंटल
कमीत कमी दर: 12000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12300 रुपये

 

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11600 रुपये

 

बाजार समिती: अकोला
आवक : 128 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12010 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9905 रुपये

 

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 993 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12200 रुपये

 

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11800 रुपये

 

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3780 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 8000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6000 रुपये

 

बाजार समिती: चिखली
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10800 रुपये

 

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 51 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12775 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12481 रुपये

 

बाजार समिती: अमळनेर
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10501 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10501 रुपये

 

बाजार समिती: मुर्तीजापूर
आवक : 170 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9905 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12450 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11500 रुपये

 

बाजार समिती: दिग्रस
आवक : 50 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12040 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11550 रुपये

 

बाजार समिती: सावनेर
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11875 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12095 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12000 रुपये

 

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 70 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11000 रुपये

 

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11501 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11701 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11601 रुपये

 

बाजार समिती: चांदूर-रल्वे.
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11710 रुपये

 

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 12000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12000 रुपये

 

बाजार समिती: आर्णी
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12525 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11000 रुपये

 

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11950 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10950 रुपये

 

बाजार समिती: बीड
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11200 रुपये

 

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11501 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11901 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11701 रुपये

 

Best Buffalo for milk in maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा