Tur rate: आजचे तुर बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्र, बाजारपेठेतील तुरीचा बाजारभाव

बाजार समिती: उदगीर
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 12500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12680 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12590 रुपये

बाजार समिती: भोकर
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10808 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10504 रुपये

बाजार समिती: कारंजा
आवक : 450 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12725 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12305 रुपये

बाजार समिती: अकोट
आवक : 100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12560 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12000 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 84 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12230 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10600 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 354 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12450 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11975 रुपये

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 26 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11955 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11777 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 173 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12051 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11813 रुपये

बाजार समिती: वाशीम
आवक : 300 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9070 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: वाशीम – अनसींग
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11000 रुपये

बाजार समिती: हिंगोली- खानेगाव नाका
आवक : 26 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11500 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 446 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12740 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11600 रुपये

बाजार समिती: दिग्रस
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11505 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10950 रुपये

बाजार समिती: लोणार
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12790 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11895 रुपये

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10800 रुपये

बाजार समिती: आंबेजोबाई
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10450 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11000 रुपये

बाजार समिती: औसा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11100 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11550 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11675 रुपये

बाजार समिती: नांदूरा
आवक : 251 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12651 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12651 रुपये

बाजार समिती: बुलढाणा
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10305 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12085 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11441 रुपये

बाजार समिती: उमरखेड-डांकी
आवक : 110 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7500 रुपये

बाजार समिती: सिंदी(सेलू)
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11605 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11600 रुपये

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11700 रुपये

बाजार समिती: देवळा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7505 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 8545 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8545 रुपये

Nargis flower mahiti

 

शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा