Tur rate: आजचे तुर बाजारभाव महाराष्ट्र, अपडेट झालेले तुरीचे बाजार भाव

बाजार समिती: लासलगाव – निफाड
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7900 रुपये

बाजार समिती: शहादा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 8000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8000 रुपये

बाजार समिती: पुसद
आवक : 40 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11500 रुपये

बाजार समिती: भोकर
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10200 रुपये

बाजार समिती: कारंजा
आवक : 400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12075 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव (वाशिम)
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10200 रुपये

बाजार समिती: बाभुळगाव
आवक : 64 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11500 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 546 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12306 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11903 रुपये

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11650 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11075 रुपये

बाजार समिती: चिखली
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10950 रुपये

बाजार समिती: वाशीम
आवक : 300 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9670 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: वाशीम – अनसींग
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11000 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 122 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11500 रुपये

बाजार समिती: वणी
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11620 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11700 रुपये

बाजार समिती: सावनेर
आवक : 16 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11350 रुपये

बाजार समिती: चांदूर बझार
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12020 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11100 रुपये

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 35 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11500 रुपये

बाजार समिती: नांदगाव
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10801 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10550 रुपये

बाजार समिती: औसा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10051 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10051 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10051 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11530 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12301 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11915 रुपये

बाजार समिती: चांदूर-रल्वे.
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11900 रुपये

बाजार समिती: नांदूरा
आवक : 105 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10251 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12450 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12450 रुपये

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11505 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11650 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11556 रुपये

बाजार समिती: सिंदी(सेलू)
आवक : 25 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11000 रुपये

बाजार समिती: किल्ले धारुर
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9000 रुपये

बाजार समिती: काटोल
आवक : 17 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11371 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9700 रुपये

बाजार समिती: गेवराई
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8000 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11800 रुपये

Havaman andaj

शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा