Tur rate: आजचे तुर बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्र, तुरीचे अपडेट झालेले दर

बाजार समिती: शहादा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6801 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6801 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6801 रुपये

बाजार समिती: पुसद
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10980 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11250 रुपये

बाजार समिती: भोकर
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10650 रुपये

बाजार समिती: कारंजा
आवक : 250 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12360 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12000 रुपये

बाजार समिती: मोर्शी
आवक : 152 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11650 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 639 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11950 रुपये

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 76 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11650 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11475 रुपये

बाजार समिती: चिखली
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10800 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 105 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11450 रुपये

बाजार समिती: अक्कलकोट
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11500 रुपये

बाजार समिती: सावनेर
आवक : 22 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10375 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11300 रुपये

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11500 रुपये

बाजार समिती: औसा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9500 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10701 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11880 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11290 रुपये

बाजार समिती: सिंदी(सेलू)
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11000 रुपये

बाजार समिती: देवळा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9100 रुपये

बाजार समिती: दुधणी
आवक : 77 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11655 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 12000 रुपये

बाजार समिती: किल्ले धारुर
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6700 रुपये

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10850 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10850 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10850 रुपये

बाजार समिती: गेवराई
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9101 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10500 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12075 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11878 रुपये

बाजार समिती: सोनपेठ
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9900 रुपये

IMD update

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा