Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/08/2023
शहादाक्विंटल1801180118011
भोकरक्विंटल1101051010510105
कारंजाक्विंटल470103001135510940
मानोराक्विंटल5190011109110315
मोर्शीक्विंटल28195001082510162
हिंगोलीगज्जरक्विंटल30105501115010850
अकोलालालक्विंटल2637000116359600
अमरावतीलालक्विंटल597105001110010800
यवतमाळलालक्विंटल56103001087510587
मालेगावलालक्विंटल4740093008225
चिखलीलालक्विंटल17900100009500
नागपूरलालक्विंटल20104001060010550
हिंगणघाटलालक्विंटल37494051160010400
अक्कलकोटलालक्विंटल33105001120011000
वाशीमलालक्विंटल6009070113009500
वाशीम – अनसींगलालक्विंटल60105001130011000
अमळनेरलालक्विंटल296011000010000
मुर्तीजापूरलालक्विंटल20098701125010005
मलकापूरलालक्विंटल83097551170011375
सावनेरलालक्विंटल3095501090010500
मेहकरलालक्विंटल6597001100010500
आंबेजोबाईलालक्विंटल29000104009500
औसालालक्विंटल1108991089910899
औराद शहाजानीलालक्विंटल3100001140010700
नांदूरालालक्विंटल22597511151511515
नेर परसोपंतलालक्विंटल691001070510070
दुधणीलालक्विंटल51110001160011280
उमरेडलोकलक्विंटल3900091209050
औरंगाबादपांढराक्विंटल3105911059110591
माजलगावपांढराक्विंटल2109001090010900
बीडपांढराक्विंटल1480048004800
गेवराईपांढराक्विंटल97000110509025
देउळगाव राजापांढराक्विंटल3650190007000
वैजापूर- शिऊरपांढराक्विंटल194011030010000
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल8116501165011650
पाथरीपांढराक्विंटल1950095009500
23/08/2023
बार्शी -वैरागक्विंटल3820082008200
उदगीरक्विंटल26111501163011390
भोकरक्विंटल89003103039653
कारंजाक्विंटल425104001139511000
मानोराक्विंटल529501112019980
वैजापूर- शिऊरकाळीक्विंटल1101761017610176
सोलापूरलालक्विंटल3830083008300
लातूरलालक्विंटल31390001180011200
अकोलालालक्विंटल39585001190010500
अमरावतीलालक्विंटल843105001125010875
यवतमाळलालक्विंटल42102051073010467
मालेगावलालक्विंटल4569992008890
आर्वीलालक्विंटल53100001085010400
चिखलीलालक्विंटल109000102009600
नागपूरलालक्विंटल114105911118010885
हिंगणघाटलालक्विंटल70595001142010200
वाशीमलालक्विंटल5009370111109500
अमळनेरलालक्विंटल1800080008000
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल14100001100010500
जिंतूरलालक्विंटल4110001100011000
अजनगाव सुर्जीलालक्विंटल20100001111110600
खामगावलालक्विंटल4297205116009402
मलकापूरलालक्विंटल83097551170011375
सावनेरलालक्विंटल20100951100010650
गंगाखेडलालक्विंटल3100001100010200
मेहकरलालक्विंटल7097001050010200
आंबेजोबाईलालक्विंटल4112501125011250
औराद शहाजानीलालक्विंटल1112001120011200
नांदूरालालक्विंटल35099001168011680
नेर परसोपंतलालक्विंटल12101851092510591
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल9099501100010050
दुधणीलालक्विंटल100114051178011600
वर्धालोकलक्विंटल9100501045510250
औरंगाबादपांढराक्विंटल23927395249398
माजलगावपांढराक्विंटल1111111111111111
बीडपांढराक्विंटल1109001090010900
करमाळापांढराक्विंटल1920092009200
लासूर स्टेशनपांढराक्विंटल44100001120010825
गेवराईपांढराक्विंटल1100001000010000
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल3105001145010975
घणसावंगीपांढराक्विंटल309000102009900
22/08/2023
अहमदनगरक्विंटल247000100008500
बार्शीक्विंटल2900090009000
पुसदक्विंटल50104051160011200
उदगीरक्विंटल33108001161111205
भोकरक्विंटल3102001027210239
कारंजाक्विंटल360105051164511305
परळी-वैजनाथक्विंटल3104001040010400
वैजापूरनग1910091009100
मानोराक्विंटल10280011150010119
लातूरलालक्विंटल26795011170011000
अकोलालालक्विंटल14180001185510000
अमरावतीलालक्विंटल972107001120010950
यवतमाळलालक्विंटल51104801080510642
मालेगावलालक्विंटल4405170004750
चोपडालालक्विंटल1901190119011
आर्वीलालक्विंटल38100001100010600
हिंगणघाटलालक्विंटल135792001155510200
अमळनेरलालक्विंटल1970197019701
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल13100001100010500
मुर्तीजापूरलालक्विंटल20098501130010005
खामगावलालक्विंटल4077300116109455
मलकापूरलालक्विंटल388100001220011575
वणीलालक्विंटल31108101112011000
सावनेरलालक्विंटल10104511077510775
शिरपूरलालक्विंटल2840192009200
गंगाखेडलालक्विंटल3950097009600
चांदूर बझारलालक्विंटल10890001200010500
मेहकरलालक्विंटल55100001135010700
वरोरालालक्विंटल18500100009000
औसालालक्विंटल2100011080110401
चाकूरलालक्विंटल291011070110004
औराद शहाजानीलालक्विंटल3105001140010950
सेनगावलालक्विंटल195001030010000
पालमलालक्विंटल10900092009100
मंगरुळपीरलालक्विंटल859100100009800
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलालक्विंटल19100001078010500
शेगावलालक्विंटल7100001140010500
नेर परसोपंतलालक्विंटल15105501085010683
दुधणीलालक्विंटल73107001180011300
वर्धालोकलक्विंटल1103051030510305
काटोललोकलक्विंटल158000108019500
जालनापांढराक्विंटल8255001111110311
माजलगावपांढराक्विंटल995001100010500
बीडपांढराक्विंटल56001112009300
लासूर स्टेशनपांढराक्विंटल2172021040010000
गेवराईपांढराक्विंटल217281112009500
अंबड (वडी गोद्री)पांढराक्विंटल48900103039900
देउळगाव राजापांढराक्विंटल1950095009500
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल4113011140011350
कळंब (उस्मानाबाद)पांढराक्विंटल1890089008900
Farm Income Tax Marathi

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा