Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव संपूर्ण महाराष्ट्र table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/07/2023
पैठणक्विंटल1870087008700
कारंजाक्विंटल90840098059380
मोर्शीक्विंटल2309000100759537
रामटेकक्विंटल2970097559727
हिंगोलीगज्जरक्विंटल25940099009650
अकोलालालक्विंटल148550099009005
अमरावतीलालक्विंटल5719700100609880
धुळेलालक्विंटल3855085508550
चिखलीलालक्विंटल5800093008600
हिंगणघाटलालक्विंटल5519005103559500
चाळीसगावलालक्विंटल4630083957126
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल32940097009550
मुर्तीजापूरलालक्विंटल200931598509675
सावनेरलालक्विंटल80925097409600
तेल्हारालालक्विंटल75915097259630
लोणारलालक्विंटल709500101129806
दुधणीलालक्विंटल34800095809500
उमरेडलोकलक्विंटल7850094009200
अहमहपूरलोकलक्विंटल3750092008560
काटोललोकलक्विंटल25920097519550
जालनापांढराक्विंटल48520098009000
औरंगाबादपांढराक्विंटल2890089008900
माजलगावपांढराक्विंटल4900095009200
गेवराईपांढराक्विंटल2900096149300
26/07/2023
अहमदनगरक्विंटल12800087008350
दोंडाईचाक्विंटल1750075007500
उदगीरक्विंटल42100001028610143
भोकरक्विंटल1912191219121
कारंजाक्विंटल200890598559495
कर्जत (अहमहदनगर)क्विंटल1950095009500
वैजापूरक्विंटल3850093759100
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल49910095009300
लासूर स्टेशनकाळीक्विंटल2800083008000
अकोलालालक्विंटल189850098909400
अमरावतीलालक्विंटल895965099019775
धुळेलालक्विंटल3855085508550
यवतमाळलालक्विंटल56930097509525
मालेगावलालक्विंटल1835083508350
आर्वीलालक्विंटल37900096509400
नागपूरलालक्विंटल72920098009650
हिंगणघाटलालक्विंटल6258890102409600
पाचोरालालक्विंटल5970098209751
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल36950097009600
खामगावलालक्विंटल445800098008900
मलकापूरलालक्विंटल1759300100559805
वणीलालक्विंटल9910093009200
गंगाखेडलालक्विंटल2950096009500
लोणारलालक्विंटल709500101419820
आंबेजोबाईलालक्विंटल2940094009400
औराद शहाजानीलालक्विंटल7955099009725
लोहालालक्विंटल5855099119600
नेर परसोपंतलालक्विंटल2920092009200
दुधणीलालक्विंटल43930099059735
वर्धालोकलक्विंटल6942595509500
अहमहपूरलोकलक्विंटल27680094008712
काटोललोकलक्विंटल5920095009350
जालनापांढराक्विंटल67750095009000
माजलगावपांढराक्विंटल4960096009600
लासूर स्टेशनपांढराक्विंटल8850097009300
गेवराईपांढराक्विंटल56900097509375
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल5950099319715
25/07/2023
अहमदनगरक्विंटल275450085006500
दोंडाईचाक्विंटल1740074007400
बार्शीक्विंटल7930093009300
पुसदक्विंटल143930099459705
उदगीरक्विंटल4598001028510042
भोकरक्विंटल6810092008650
कारंजाक्विंटल350900599959625
परळी-वैजनाथक्विंटल3920092009200
वैजापूरक्विंटल8880094609305
मानोराक्विंटल1106503100008693
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल23910096009300
हिंगोलीगज्जरक्विंटल50900596709337
लातूरलालक्विंटल6799400100009800
धर्माबादलालक्विंटल10820095508800
अकोलालालक्विंटल201850097759200
अमरावतीलालक्विंटल1300960099009750
धुळेलालक्विंटल3830083008300
यवतमाळलालक्विंटल101920098059502
परभणीलालक्विंटल75850092009000
मालेगावलालक्विंटल1850085008500
आर्वीलालक्विंटल20900096659400
चिखलीलालक्विंटल29800093008650
नागपूरलालक्विंटल186910098519663
हिंगणघाटलालक्विंटल9448225102759500
वाशीमलालक्विंटल600840098709200
वाशीम – अनसींगलालक्विंटल60945096009550
पाचोरालालक्विंटल5870090008900
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल53940096009500
मुर्तीजापूरलालक्विंटल400929598509605
खामगावलालक्विंटल695695097708360
मलकापूरलालक्विंटल210922599259800
सावनेरलालक्विंटल110930096339500
शिरपूरलालक्विंटल2820185008500
गंगाखेडलालक्विंटल2950096009500
तेल्हारालालक्विंटल100930096009430
लोणारलालक्विंटल809500100819790
निलंगालालक्विंटल5870097009500
औराद शहाजानीलालक्विंटल2935098009575
नेर परसोपंतलालक्विंटल15400597208191
दुधणीलालक्विंटल46850097009300
वर्धालोकलक्विंटल2935095759575
अहमहपूरलोकलक्विंटल27600094518509
काटोललोकलक्विंटल15950097509650
जालनापांढराक्विंटल14700095008500
माजलगावपांढराक्विंटल2970097009700
गेवराईपांढराक्विंटल5940097009550
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल6940098009600
कळंब (उस्मानाबाद)पांढराक्विंटल2888890509050

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा