Udid Rate: उडीद बाजारभाव महाराष्ट्र, उडीद दरामध्ये मोठा बदल

बाजार समिती: पुणे
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10100 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7099 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7099 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7099 रुपये

बाजार समिती: अक्कलकोट
आवक : 205 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9400 रुपये

बाजार समिती: चाळीसगाव
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9700 रुपये

बाजार समिती: शेवगाव
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9200 रुपये

बाजार समिती: शेवगाव – भोदेगाव
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 8500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8500 रुपये

बाजार समिती: गेवराई
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7050 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7125 रुपये

बाजार समिती: औसा
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8351 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9001 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8676 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8601 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9550 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9075 रुपये

बाजार समिती: तुळजापूर
आवक : 40 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9200 रुपये

बाजार समिती: दुधणी
आवक : 110 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9725 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9570 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7250 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6975 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 636 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7000 रुपये

बाजार समिती: परांडा
आवक : 32 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9250 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9350 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9300 रुपये

IMD update

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा