Bhendi Rate: भेंडी बाजार भाव महाराष्ट्र, महाराष्ट्रातील भेंडी रेट

बाजार समिती: अहमदनगर
आवक : 40 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 18 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 24 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1600 रुपये

बाजार समिती: खेड-चाकण
आवक : 104 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3350 रुपये

बाजार समिती: मुरबाड
आवक : 42 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 625 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 845 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 276 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3100 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 68 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1150 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: पनवेल
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 624 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: रत्नागिरी
आवक : 18 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

Indian meteorological department Maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा