Chana Rate: आजचा हरभरा बाजार भाव table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/08/2023
पुणेक्विंटल35570060005850
दोंडाईचाक्विंटल6380049003800
माजलगावक्विंटल19470056755500
कारंजाक्विंटल50495053755150
करमाळाक्विंटल4355148514500
मानोराक्विंटल16504050915065
मोर्शीक्विंटल202480055005150
नांदूराक्विंटल30450057005700
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल21510060005500
दोंडाईचाबोल्डक्विंटल4519996008000
जळगावचाफाक्विंटल2450045004500
चिखलीचाफाक्विंटल84480054005100
वाशीमचाफाक्विंटल450555061005900
वाशीम – अनसींगचाफाक्विंटल10400045004200
अमळनेरचाफाक्विंटल23472552115211
साक्रीचाफाक्विंटल15400042504100
नेर परसोपंतचाफाक्विंटल10475053854970
उमरगागरडाक्विंटल1500050005000
अमळनेरकाबुलीक्विंटल15430045004500
मालेगावकाट्याक्विंटल10400055005000
तुळजापूरकाट्याक्विंटल40510055005400
लातूरलालक्विंटल467496060525940
धुळेलालक्विंटल3510055005375
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल30570059005800
औराद शहाजानीलालक्विंटल14510157955448
उमरखेडलालक्विंटल100450047004600
जालनालोकलक्विंटल203410057005400
अकोलालोकलक्विंटल114527558055650
अमरावतीलोकलक्विंटल3535059335641
यवतमाळलोकलक्विंटल26485557505302
नागपूरलोकलक्विंटल89500057115533
मुंबईलोकलक्विंटल1516550068006200
उमरेडलोकलक्विंटल30450057055500
वणीलोकलक्विंटल26530053305320
गेवराईलोकलक्विंटल18455054755012
देउळगाव राजालोकलक्विंटल2350035003500
मेहकरलोकलक्विंटल130500057005500
नांदगावलोकलक्विंटल5350052014601
मंगळवेढालोकलक्विंटल2451045104510
वैजापूर- शिऊरलोकलक्विंटल3477155254771
पाथरीलोकलक्विंटल1450045004500
काटोललोकलक्विंटल15495055915250
आर्णीलोकलक्विंटल100525855005310
घणसावंगीलोकलक्विंटल20480051004900
देवळालोकलक्विंटल1467552755275
16/08/2023
पुणेक्विंटल37560059005750
भोकरक्विंटल1450245024502
लासूर स्टेशनक्विंटल13480057755001
घणसावंगीकाबुलीक्विंटल30480050004900
शेवगावलालक्विंटल5450045004500
अकोलालोकलक्विंटल122401053555000
परभणीलोकलक्विंटल27485051004950
मुंबईलोकलक्विंटल2923550068006200
सावनेरलोकलक्विंटल22515053005250
तुमसरलोकलक्विंटल2423542354235
काटोललोकलक्विंटल6470056015250
15/08/2023
दौंड-केडगावलालक्विंटल76470057005000
Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा