Chana Rate: आजचा हरभरा बाजार भाव 28/08/2023 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/08/2023
शहादाक्विंटल134776119418000
पुणेक्विंटल35600063006150
माजलगावक्विंटल23475057755600
चाळीसगावक्विंटल3470050514940
भोकरक्विंटल4466352004932
कारंजाक्विंटल200480058255290
मोर्शीक्विंटल106480051004950
चिखलीचाफाक्विंटल129500054265213
अमळनेरचाफाक्विंटल15500051515151
मलकापूरचाफाक्विंटल180432556955151
नेर परसोपंतचाफाक्विंटल15505052055127
धुळेहायब्रीडक्विंटल15300055004250
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3680076007200
अमळनेरकाबुलीक्विंटल14400045004500
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल27550056005550
शेवगावलालक्विंटल8520052005200
दौंड-पाटसलालक्विंटल1470047004700
केजलालक्विंटल6470050004800
औराद शहाजानीलालक्विंटल6547658805678
उमरखेड-डांकीलालक्विंटल60450047004600
अकोलालोकलक्विंटल206479056105200
अमरावतीलोकलक्विंटल291550059495724
यवतमाळलोकलक्विंटल51500056855342
नागपूरलोकलक्विंटल158482056505442
देउळगाव राजालोकलक्विंटल1380038003800
लोणारलोकलक्विंटल15480056005200
मेहकरलोकलक्विंटल140500057755500
नांदगावलोकलक्विंटल3490054005201
मंगळवेढालोकलक्विंटल7461051105110
पाथरीलोकलक्विंटल8400051514800
काटोललोकलक्विंटल13548055805500
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल53510055005250
दुधणीलोकलक्विंटल25610561056105
27/08/2023
कन्न्डक्विंटल3350035003500
फलटणगरडाक्विंटल57470060005200
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3680076007200
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल1460050004800
दौंडलालक्विंटल1510051005100
औसालालक्विंटल15500054115268
उमरखेडलालक्विंटल120450047004600
अजनगाव सुर्जीलोकलक्विंटल10500056505400
कर्जत (अहमहदनगर)लोकलक्विंटल2520052005200
काटोललोकलक्विंटल41450055715250
26/08/2023
अहमदनगरक्विंटल66350054004450
पुणेक्विंटल33600062006100
बार्शीक्विंटल173490057005200
माजलगावक्विंटल3500055265326
पुसदक्विंटल32470555005095
उदगीरक्विंटल21530057305515
लासूर स्टेशनक्विंटल11493055775100
नांदूराक्विंटल20467155255525
चिखलीचाफाक्विंटल85470055005100
वाशीमचाफाक्विंटल450507057505200
अमळनेरचाफाक्विंटल23500051515151
खामगावचाफाक्विंटल125455055505050
मलकापूरचाफाक्विंटल81480057705350
वडूजचाफाक्विंटल5535055005450
नेर परसोपंतचाफाक्विंटल2513052305180
सोलापूरगरडाक्विंटल4493049304930
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल1400047514500
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल3460051514894
अकोलाकाबुलीक्विंटल3114001455012975
अमळनेरकाबुलीक्विंटल15460048004800
मालेगावकाट्याक्विंटल5380188905000
भंडाराकाट्याक्विंटल1530053005300
येवलालालक्विंटल2534560005450
धुळेलालक्विंटल3380041803800
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल32540056005500
केजलालक्विंटल9520155005350
औराद शहाजानीलालक्विंटल13525058505550
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल9483955005350
जालनालोकलक्विंटल124350057005350
अकोलालोकलक्विंटल152494555955260
अमरावतीलोकलक्विंटल279550057005600
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल1460146014601
आर्वीलोकलक्विंटल19500056005300
नागपूरलोकलक्विंटल177500058325624
हिंगणघाटलोकलक्विंटल264400058354500
उमरेडलोकलक्विंटल30400057005500
जामखेडलोकलक्विंटल3400050004500
कोपरगावलोकलक्विंटल7500056255151
लोणारलोकलक्विंटल28470054705085
कर्जत (अहमहदनगर)लोकलक्विंटल15450050004500
नांदगावलोकलक्विंटल5477061015501
लोहालोकलक्विंटल5360055005400
सेनगावलोकलक्विंटल24390047004200
पाथरीलोकलक्विंटल2400149264001
बाभुळगावलोकलक्विंटल23530056005450

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा