Onion Rate: आजचे कांदा बाजार भाव 28/08/2023 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/08/2023
कोल्हापूरक्विंटल4668100024001800
अकोलाक्विंटल476150023002200
औरंगाबादक्विंटल261440020001200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल2005490023001600
साताराक्विंटल70150025002000
हिंगणाक्विंटल2190019001900
कराडहालवाक्विंटल150180022002200
बारामतीलालक्विंटल33440024001900
धुळेलालक्विंटल6120020001700
जळगावलालक्विंटल70967721751412
नागपूरलालक्विंटल2000150025002250
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल253850025001500
पुणेलोकलक्विंटल989090023001600
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल18110018001450
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल10200023002150
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल34760020001300
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल180030020001850
मंगळवेढालोकलक्विंटल19974025502200
कल्याणनं. १क्विंटल3200022002100
नागपूरपांढराक्विंटल1500240032003000
येवलाउन्हाळीक्विंटल1000025022911900
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल500040023811950
लासलगावउन्हाळीक्विंटल1245670022952000
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल450050025002000
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल236030022001900
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल83250021711850
कळवणउन्हाळीक्विंटल2020050026011900
चांदवडउन्हाळीक्विंटल700030024111880
मनमाडउन्हाळीक्विंटल510050020701800
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2160085026402150
देवळाउन्हाळीक्विंटल935050023002000
27/08/2023
औरंगाबादक्विंटल568335022001275
राहूरीक्विंटल1427720023001250
मंचरक्विंटल6579150025501875
दौंड-केडगावक्विंटल2412120028002200
विटाक्विंटल45170023002000
साताराक्विंटल160150025002000
राहताक्विंटल558460025001600
जुन्नरचिंचवडक्विंटल8143140025002000
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल2450018001200
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल11193120027002200
कराडहालवाक्विंटल150150025002500
अकलुजलालक्विंटल58550023001800
पुणेलोकलक्विंटल1580980023001550
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल3780017001250
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल21140023001850
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल94100020001700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल441100018001400
कल्याणनं. १क्विंटल3200024002200
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल6550023001400
जुन्नर -ओतूरउन्हाळीक्विंटल15940120025002000
पैठणउन्हाळीक्विंटल186860024001200
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल265525021711880
पारनेरउन्हाळीक्विंटल1193430026001800
भुसावळउन्हाळीक्विंटल20140018001600
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल380190021151925
वैजापूर- शिऊरउन्हाळीक्विंटल157020022501650
कडाउन्हाळीक्विंटल841730025001800
रामटेकउन्हाळीक्विंटल20200024002200
26/08/2023
कोल्हापूरक्विंटल7486100025001800
अकोलाक्विंटल220150023002200
औरंगाबादक्विंटल173140025001450
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल269250045003200
खेड-चाकणक्विंटल1250120025501800
श्रीगोंदा- चिंभळेक्विंटल75185021402000
लासूर स्टेशनक्विंटल810029023001775
साताराक्विंटल197150024001950
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल1850019501200
कराडहालवाक्विंटल249100025002500
सोलापूरलालक्विंटल1297210032001500
बारामतीलालक्विंटल41645025001900
धुळेलालक्विंटल108520023001800
जळगावलालक्विंटल67060021271377
पंढरपूरलालक्विंटल42420030001900
शिरपूरलालक्विंटल29030019751475
साक्रीलालक्विंटल304570021751700
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल228100042002600
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल468550023001400
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल10100019001450
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल21120023001450
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल274100020001500
जामखेडलोकलक्विंटल12120025001350
वडगाव पेठलोकलक्विंटल70180022001900
वाईलोकलक्विंटल2080025001700
कामठीलोकलक्विंटल10160020001800
अहमदनगरउन्हाळीक्विंटल4796430025001400
येवलाउन्हाळीक्विंटल542130022761900
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल232035022291950
नाशिकउन्हाळीक्विंटल262150024001900
लासलगावउन्हाळीक्विंटल1065860023012051
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल392080023022050
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल1404250023002050
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल56520022001900
राहूरी -वांबोरीउन्हाळीक्विंटल836320025001600
कळवणउन्हाळीक्विंटल760050026651900
चांदवडउन्हाळीक्विंटल491432523511850
मनमाडउन्हाळीक्विंटल203935021201900
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल902030024012150
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल297035022001940
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल3395530023001700
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल993290025252050
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल551360023001875
भुसावळउन्हाळीक्विंटल29120017001500
गंगापूरउन्हाळीक्विंटल136220025001690
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल136045024001850

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा