Soyabean Rate: आजचा सोयाबीन बाजारभाव महाराष्ट्र table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/08/2023
शहादाक्विंटल4472648004726
माजलगावक्विंटल201460048114700
सिल्लोडक्विंटल20470048004800
कारंजाक्विंटल2500461049554800
तुळजापूरक्विंटल70450048004700
मानोराक्विंटल199436049804814
मोर्शीक्विंटल400460048654732
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल86420049004500
राहताक्विंटल6475148004775
धुळेहायब्रीडक्विंटल66200021002068
सोलापूरलोकलक्विंटल47401048904675
अमरावतीलोकलक्विंटल3138475049204835
नागपूरलोकलक्विंटल150450050004875
हिंगोलीलोकलक्विंटल400465549284719
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल8455047514640
मेहकरलोकलक्विंटल620420049504700
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल104310149194900
लातूरपिवळाक्विंटल7672475049624870
लातूर -मुरुडपिवळाक्विंटल108460049014800
जालनापिवळाक्विंटल1153400048504825
अकोलापिवळाक्विंटल558400048654620
यवतमाळपिवळाक्विंटल233469548504772
मालेगावपिवळाक्विंटल12450048014726
चिखलीपिवळाक्विंटल160440047504575
वाशीमपिवळाक्विंटल2400456049004650
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल300450050004800
उमरेडपिवळाक्विंटल865400048704750
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल79470047504725
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल900460549204805
वणीपिवळाक्विंटल224457047954700
गेवराईपिवळाक्विंटल21470047494724
गंगाखेडपिवळाक्विंटल10480049004800
मनवतपिवळाक्विंटल9475048004800
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल15461148004700
नांदगावपिवळाक्विंटल3400048204701
चाकूरपिवळाक्विंटल15400148514551
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल146484148854863
मुरुमपिवळाक्विंटल26485148514851
पाथरीपिवळाक्विंटल13445147004600
नांदूरापिवळाक्विंटल185438148764876
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल345300049204632
राजूरापिवळाक्विंटल20461546404623
काटोलपिवळाक्विंटल25464048454750
16/08/2023
लासलगाव – विंचूरक्विंटल108400049464831
नंदूरबारक्विंटल18468047504700
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1445144514451
सिल्लोडक्विंटल6480048004800
राहताक्विंटल2477547754775
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल26492249654930
सोलापूरलोकलक्विंटल35474548804790
परभणीलोकलक्विंटल65475049754900
नागपूरलोकलक्विंटल214446048624761
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल14485050004865
बारामतीपिवळाक्विंटल44435148514826
अकोलापिवळाक्विंटल1138410048504750
सावनेरपिवळाक्विंटल1460046004600
शिरपूरपिवळाक्विंटल2445044504450
वरोरापिवळाक्विंटल20460048004725
वरोरा-शेगावपिवळाक्विंटल11470047004700
सेनगावपिवळाक्विंटल50460048004725
काटोलपिवळाक्विंटल120415148114560
15/08/2023
राहताक्विंटल3483548354835
परभणीलोकलक्विंटल55475049504925
भोकरदन -पिपळगाव रेणूपिवळाक्विंटल20480050104900
Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा