Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव 28/08/2023 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/08/2023
भोकरक्विंटल3102221022210222
कारंजाक्विंटल525102801136510950
मोर्शीक्विंटल170100001112510562
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल3197501075010000
बाभुळगावहायब्रीडक्विंटल52100001145010700
अकोलालालक्विंटल34457001190010705
अमरावतीलालक्विंटल717105001139910949
धुळेलालक्विंटल3930093009300
यवतमाळलालक्विंटल46107001135511027
चोपडालालक्विंटल270001031110311
चिखलीलालक्विंटल2395001090010200
नागपूरलालक्विंटल201103511119510984
हिंगणघाटलालक्विंटल67892101160010500
अक्कलकोटलालक्विंटल1296601130010500
मलकापूरलालक्विंटल43290001200010500
लोणारलालक्विंटल2097001085010275
मेहकरलालक्विंटल6097001080010500
नांदगावलालक्विंटल3620092008000
औराद शहाजानीलालक्विंटल3850095009000
नेर परसोपंतलालक्विंटल12103001080010524
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल1098001060010000
काटोललोकलक्विंटल129860110009900
माजलगावपांढराक्विंटल496001090110800
अंबड (वडी गोद्री)पांढराक्विंटल2110001102511000
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल398011135110576
पाथरीपांढराक्विंटल37700110048000
27/08/2023
अजनगाव सुर्जीलालक्विंटल14104001100010800
काटोललोकलक्विंटल2107001070010700
26/08/2023
अहमदनगरक्विंटल137000100008500
बार्शीक्विंटल4900095009000
पुसदक्विंटल35105001180011280
उदगीरक्विंटल34100001151910759
भोकरक्विंटल77600101118611
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल319400100009600
हिंगोलीगज्जरक्विंटल60105001119010845
अकोलालालक्विंटल3854705115559800
अमरावतीलालक्विंटल378105001132510912
मालेगावलालक्विंटल5740194008500
आर्वीलालक्विंटल26100001080010500
नागपूरलालक्विंटल34104501060210562
हिंगणघाटलालक्विंटल40392051146510500
वाशीमलालक्विंटल60089701100010000
मुर्तीजापूरलालक्विंटल25098801125010015
खामगावलालक्विंटल3967295116059450
मलकापूरलालक्विंटल350102601180011560
सावनेरलालक्विंटल22107781084010800
लोणारलालक्विंटल5298001151010655
औराद शहाजानीलालक्विंटल4107001127510987
सेनगावलालक्विंटल178500100009500
नांदूरालालक्विंटल13598001160111601
नेर परसोपंतलालक्विंटल24103001069510614
दुधणीलालक्विंटल4290001144510800
उमरेडलोकलक्विंटल5720092709000
जालनापांढराक्विंटल2972001060010000
माजलगावपांढराक्विंटल379501100010600
सिल्लोड- भराडीपांढराक्विंटल1700070007000
लासूर स्टेशनपांढराक्विंटल290001100010000
गंगापूरपांढराक्विंटल3545090007225
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल4105001140010950
पाथरीपांढराक्विंटल3930199009301

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा