Chana Rate: आजचा हरभरा बाजार भाव table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/08/2023
पुणेक्विंटल36570060005850
पैठणक्विंटल1398039803980
वैजापूरक्विंटल4470050004890
नांदूराक्विंटल14460555555555
चिखलीचाफाक्विंटल70480053525076
अमळनेरचाफाक्विंटल12460048004800
मलकापूरचाफाक्विंटल45480052605000
वडूजचाफाक्विंटल5536053805370
नेर परसोपंतचाफाक्विंटल1495049504950
जळगावकाबुलीक्विंटल11750075007500
अमळनेरकाबुलीक्विंटल10400045004500
तुळजापूरकाट्याक्विंटल15480052005000
भंडाराकाट्याक्विंटल1500050005000
धुळेलालक्विंटल9440044004400
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल9480053005050
तेल्हारालालक्विंटल110510055205470
आंबेजोबाईलालक्विंटल6500053505200
केजलालक्विंटल1479947994799
औराद शहाजानीलालक्विंटल3500053705185
जालनालोकलक्विंटल89400053004950
अकोलालोकलक्विंटल232350052854480
अमरावतीलोकलक्विंटल273525057115480
नागपूरलोकलक्विंटल145480053605220
हिंगणघाटलोकलक्विंटल266400056304500
उमरेडलोकलक्विंटल80450054255200
लोणारलोकलक्विंटल38470053465023
वैजापूर- शिऊरलोकलक्विंटल2430052255000
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल24510054005300
11/08/2023
अहमदनगरक्विंटल39400048004400
शहादाक्विंटल104501108886601
पुणेक्विंटल35560059005750
दोंडाईचाक्विंटल3450092525285
बार्शीक्विंटल12470050004950
बार्शी -वैरागक्विंटल6500050005000
माजलगावक्विंटल5440051514750
चाळीसगावक्विंटल3300049704500
उदगीरक्विंटल28510055005300
हिंगोलीक्विंटल80490052405070
कारंजाक्विंटल150474053005000
करमाळाक्विंटल2420045114200
लासूर स्टेशनक्विंटल20430047004600
वैजापूरक्विंटल8450048654750
मानोराक्विंटल10450047004613
नांदूराक्विंटल15442552015201
राहताक्विंटल3370044804000
चिखलीचाफाक्विंटल90400050004500
अमळनेरचाफाक्विंटल15470050155015
पाचोराचाफाक्विंटल5450046004551
मलकापूरचाफाक्विंटल25450052114900
औरंगाबादगरडाक्विंटल2400040004000
उमरगागरडाक्विंटल4410045004400
मनमाडहायब्रीडक्विंटल2436566494453
सटाणाहायब्रीडक्विंटल6450049004800
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल3431043104310
अहमदनगरकाबुलीक्विंटल1600060006000
जालनाकाबुलीक्विंटल2530060006000
अकोलाकाबुलीक्विंटल8470047004700
अमळनेरकाबुलीक्विंटल7440045004500
वैजापूरकाबुलीनग1630063006300
तुळजापूरकाट्याक्विंटल15510051005100
भंडाराकाट्याक्विंटल2485048504850
लातूरलालक्विंटल531496055755300
धर्माबादलालक्विंटल15451051704900
धुळेलालक्विंटल6475053004750
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल32480052005000
जिंतूरलालक्विंटल3480048004800
शेवगावलालक्विंटल11400042004000
दौंड-यवतलालक्विंटल5365044004200
केजलालक्विंटल8477648354809
मंठालालक्विंटल22390048004166
औसालालक्विंटल25481150614966
औराद शहाजानीलालक्विंटल21509153915241
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल37450152005090
जालनालोकलक्विंटल65400051004900
अकोलालोकलक्विंटल247400052454900
अमरावतीलोकलक्विंटल234500054005200
लासलगावलोकलक्विंटल7430073005125
यवतमाळलोकलक्विंटल21498050755027
आर्वीलोकलक्विंटल15450051404900
नागपूरलोकलक्विंटल130470053755206
हिंगणघाटलोकलक्विंटल464400055954500
मुंबईलोकलक्विंटल1151550068006200
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल300485054105185
अजनगाव सुर्जीलोकलक्विंटल10460051904800
वणीलोकलक्विंटल8489550254900
सावनेरलोकलक्विंटल3424042404240
जामखेडलोकलक्विंटल5400045004250
कोपरगावलोकलक्विंटल5440048014680
गेवराईलोकलक्विंटल10440049004650
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल6400050014296
लोणारलोकलक्विंटल30460051504875
मेहकरलोकलक्विंटल150430054005000
कर्जत (अहमहदनगर)लोकलक्विंटल1450045004500
वैजापूर- शिऊरलोकलक्विंटल3420145004400
काटोललोकलक्विंटल4512151215121
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल72475053005150
देवळालोकलक्विंटल1440047404670
10/08/2023
शहादाक्विंटल74400107788000
पुणेक्विंटल34570060005850
बार्शीक्विंटल14420051114800
बार्शी -वैरागक्विंटल1520052005200
नांदेडक्विंटल5470047004700
माजलगावक्विंटल30460051405000
चंद्रपूरक्विंटल1449544954495
नंदूरबारक्विंटल27250077775000
पैठणक्विंटल1400040004000
कारंजाक्विंटल110476051054950
श्रीगोंदाक्विंटल4533553355335
लासूर स्टेशनक्विंटल9440047004600
वैजापूरक्विंटल4480051755000
मानोराक्विंटल20467552004937
मोर्शीक्विंटल224460052354917
नांदूराक्विंटल12440051505150
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल43440051004750
बारामतीबोल्डक्विंटल40455155005151
चोपडाचाफाक्विंटल3481149994811
अमळनेरचाफाक्विंटल20470047504750
खामगावचाफाक्विंटल210380052054502
मलकापूरचाफाक्विंटल98432552854800
शिरपूरचाफाक्विंटल2440045804580
नेर परसोपंतचाफाक्विंटल2200048403913
सोलापूरगरडाक्विंटल10515151515151
बारामतीगरडाक्विंटल60350050505000
अक्कलकोटहायब्रीडक्विंटल3498055505000
सटाणाहायब्रीडक्विंटल5455145514551
शिरपूरहायब्रीडक्विंटल4390178006500
रावेरहायब्रीडक्विंटल3406041004060
कुर्डवाडीहायब्रीडक्विंटल1370037003700
अकोलाकाबुलीक्विंटल1800080008000
अमळनेरकाबुलीक्विंटल6430044504450
वरूड-राजूरा बझारकाबुलीक्विंटल8569959995712
वैजापूरकाबुलीनग1640064006400
वैजापूर- शिऊरकाबुलीक्विंटल1697469746974
मालेगावकाट्याक्विंटल15420185994555
तुळजापूरकाट्याक्विंटल18510051005100
भंडाराकाट्याक्विंटल1450045004500
येवलालालक्विंटल1590059005900
धुळेलालक्विंटल9453549004535
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल30480052005000
तेल्हारालालक्विंटल100500052505160
दौंडलालक्विंटल6400047004500
केजलालक्विंटल4479148114791
औसालालक्विंटल26450151754910
निलंगालालक्विंटल19420052004800
औराद शहाजानीलालक्विंटल17485153595105
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल3455150254950
मुरुमलालक्विंटल2450245024502
भिवापूरलालक्विंटल21500051555077
जालनालोकलक्विंटल94435051455000
अकोलालोकलक्विंटल205381052504855
अमरावतीलोकलक्विंटल285500054345217
लासलगावलोकलक्विंटल8440077005090
यवतमाळलोकलक्विंटल36470050804890
नागपूरलोकलक्विंटल64450051524864
हिंगणघाटलोकलक्विंटल218400055654500
मुंबईलोकलक्विंटल1111550068006200
उमरेडलोकलक्विंटल170420052955000
सावनेरलोकलक्विंटल6446144614461
जामखेडलोकलक्विंटल5400045004250
कोपरगावलोकलक्विंटल3430050004340
गेवराईलोकलक्विंटल12440050834740
वरूड-राजूरा बझारलोकलक्विंटल10320049994592
देउळगाव राजालोकलक्विंटल3400046114000
लोणारलोकलक्विंटल44460052024901
मेहकरलोकलक्विंटल130430053205000
वरोरालोकलक्विंटल1450047004600
कुर्डवाडी-मोडनिंबलोकलक्विंटल6420050514600
वैजापूर- शिऊरलोकलक्विंटल5395149314400
परांडालोकलक्विंटल1475047504750
सेनगावलोकलक्विंटल22390047004200
पाथरीलोकलक्विंटल5400148004201
मंगरुळपीरलोकलक्विंटल67460050904900
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलोकलक्विंटल36415049504800
काटोललोकलक्विंटल32512151865150
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल58470050554900
देवळालोकलक्विंटल1350045404100
Rain update Maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा