Onion Rate: आजचे कांदा बाजार भाव table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/08/2023
कोल्हापूरक्विंटल5335100026001800
अकोलाक्विंटल210120020001800
औरंगाबादक्विंटल265320022001200
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल357150032002100
खेड-चाकणक्विंटल1100100025001800
कराडहालवाक्विंटल201150025002500
सोलापूरलालक्विंटल1138410033001400
बारामतीलालक्विंटल28480026002000
जळगावलालक्विंटल48250021001250
उस्मानाबादलालक्विंटल3180022002000
पंढरपूरलालक्विंटल37440030001600
नागपूरलालक्विंटल1800120016001500
यावललालक्विंटल15096014401240
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल36980032002000
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल302070028001750
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल26100016001300
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल13140020001700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल55970020001350
जामखेडलोकलक्विंटल18130025001400
वाईलोकलक्विंटल1580020001500
नागपूरपांढराक्विंटल1000200024002325
येवलाउन्हाळीक्विंटल1100025023752000
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल600050024702150
लासलगावउन्हाळीक्विंटल1552080023902170
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल250050023242150
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल5000120025012150
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल82950026502250
कळवणउन्हाळीक्विंटल1270050027501950
चांदवडउन्हाळीक्विंटल11000108125002160
मनमाडउन्हाळीक्विंटल250060025302200
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल1790040029002350
भुसावळउन्हाळीक्विंटल1080012001000
नामपूर- करंजाडउन्हाळीक्विंटल406230025752150
11/08/2023
कोल्हापूरक्विंटल3154100025001600
अकोलाक्विंटल210120020001800
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल575150032002100
राहूरीक्विंटल3615520025001350
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल9678100021001550
खेड-चाकणक्विंटल15090020001400
लासूर स्टेशनक्विंटल1010050028002375
दौंड-केडगावक्विंटल232575025001900
राहताक्विंटल1051670031002000
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल2260019001200
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल10796110027501900
सोलापूरलालक्विंटल815010031001300
धुळेलालक्विंटल81115020001500
जळगावलालक्विंटल45250019371252
उस्मानाबादलालक्विंटल17120022001700
पाथर्डीलालक्विंटल131020017001500
साक्रीलालक्विंटल3040100025001900
यावललालक्विंटल30095014201225
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल31870032001950
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल135150023001400
पुणेलोकलक्विंटल1072190021001500
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल12100016001300
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1870016001100
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल121110022001700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल44280015001150
वडगाव पेठलोकलक्विंटल4590014001200
वाईलोकलक्विंटल2570018001200
मंगळवेढालोकलक्विंटल3770019001600
कल्याणनं. १क्विंटल3200021002050
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल9650020001200
येवलाउन्हाळीक्विंटल1208350025002200
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल592850026272300
नाशिकउन्हाळीक्विंटल380560025511800
लासलगावउन्हाळीक्विंटल2380890025002301
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल361070023532150
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल21500150027522400
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल223030024502250
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल70150027002300
कळवणउन्हाळीक्विंटल1030045026251901
चांदवडउन्हाळीक्विंटल11101140026012260
मनमाडउन्हाळीक्विंटल538650027112400
सटाणाउन्हाळीक्विंटल1445065027002275
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल1378040026002200
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल520045024502180
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल1430170031002350
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2155875029512400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल567750026982100
पारनेरउन्हाळीक्विंटल1022830035001850
भुसावळउन्हाळीक्विंटल195001000800
गंगापूरउन्हाळीक्विंटल105280024051940
वैजापूर- शिऊरउन्हाळीक्विंटल23020025002000
देवळाउन्हाळीक्विंटल907520026802250
नामपूरउन्हाळीक्विंटल1611530029512300
नामपूर- करंजाडउन्हाळीक्विंटल540030031652350
10/08/2023
कोल्हापूरक्विंटल371960021001500
अकोलाक्विंटल170140020001600
औरंगाबादक्विंटल855440020001200
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल275150030002000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल1009180018001300
खेड-चाकणक्विंटल15080020001500
मंचरक्विंटल8250120025501875
श्रीगोंदा- चिंभळेक्विंटल71130017351500
लासूर स्टेशनक्विंटल950040020501665
हिंगणाक्विंटल3170017001700
जुन्नरचिंचवडक्विंटल4766100025101800
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल3050018001100
कराडहालवाक्विंटल9930018001800
सोलापूरलालक्विंटल894910027001200
धुळेलालक्विंटल177010019101500
जळगावलालक्विंटल35442517901250
उस्मानाबादलालक्विंटल3170019001800
पंढरपूरलालक्विंटल49320023001400
नागपूरलालक्विंटल1000140020001850
पेनलालक्विंटल324260028002600
साक्रीलालक्विंटल3015100020601650
कुर्डवाडी-मोडनिंबलालक्विंटल2460017701300
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल149350020001250
पुणेलोकलक्विंटल9754100022001600
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल10100015001250
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल2670020001350
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल99130017001500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल60950018001150
मलकापूरलोकलक्विंटल39050016051250
वाईलोकलक्विंटल2070015001100
कामठीलोकलक्विंटल16140018001600
कल्याणनं. १क्विंटल3180020001900
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल10620018001100
नागपूरपांढराक्विंटल820200028002600
अहमदनगरउन्हाळीक्विंटल4844730025001400
येवलाउन्हाळीक्विंटल924135023001850
नाशिकउन्हाळीक्विंटल366550024511650
लासलगावउन्हाळीक्विंटल2119080023232075
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल324080024012051
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल19818100022012025
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल2000080022001900
अकोलेउन्हाळीक्विंटल201215125001951
जुन्नर -ओतूरउन्हाळीक्विंटल12061120027501900
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल158420021491850
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल59650020261800
राहूरी -वांबोरीउन्हाळीक्विंटल1262120023001400
कळवणउन्हाळीक्विंटल2140030025101900
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल53112002401800
चांदवडउन्हाळीक्विंटल10883100021611800
मनमाडउन्हाळीक्विंटल546450023002000
लोणंदउन्हाळीक्विंटल17550020551650
सटाणाउन्हाळीक्विंटल1395047523051875
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल1040060024672000
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल708035020501850
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल247850021601600
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2323270026561950
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल301150022011850
भुसावळउन्हाळीक्विंटल128001000900
नांदगावउन्हाळीक्विंटल891920022011750
गंगापूरउन्हाळीक्विंटल206615026001161
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल327875030001750
रामटेकउन्हाळीक्विंटल20180020001900
देवळाउन्हाळीक्विंटल873950024151900
उमराणेउन्हाळीक्विंटल1950085124001880
नामपूरउन्हाळीक्विंटल1579530025002000
नामपूर- करंजाडउन्हाळीक्विंटल925930023901950

Maharashtra Rain update

शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा