Onion Rate: आजचे कांदा बाजार भाव 18/08/2023 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/08/2023
कोल्हापूरक्विंटल6896100025001700
अकोलाक्विंटल627150028002100
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल239200035003000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल1059190023001600
खेड-चाकणक्विंटल200100025001800
जळगावलालक्विंटल111755021021362
पेनलालक्विंटल336240026002400
यावललालक्विंटल300100014801260
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल279100040002500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल395550025001500
पुणेलोकलक्विंटल15126100025001750
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल29110016001350
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल26120026001900
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल456100020001500
वाईलोकलक्विंटल20100027001600
मंगळवेढालोकलक्विंटल146100027502330
कामठीलोकलक्विंटल10120016001400
कल्याणनं. १क्विंटल3200022002100
येवलाउन्हाळीक्विंटल1200025023461900
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल700035024122150
लासलगावउन्हाळीक्विंटल1755070024502200
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल250080023522170
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल4500100024512175
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल1700055024702100
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल103920025262100
कळवणउन्हाळीक्विंटल1350050024602101
चांदवडउन्हाळीक्विंटल1100020024002150
मनमाडउन्हाळीक्विंटल800050023752150
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2880040027992250
भुसावळउन्हाळीक्विंटल590013001000
वैजापूर- शिऊरउन्हाळीक्विंटल201040028001900
देवळाउन्हाळीक्विंटल940050024302075
उमराणेउन्हाळीक्विंटल2150085125512050
17/08/2023
कोल्हापूरक्विंटल5462100026001700
औरंगाबादक्विंटल671830022001250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल885390024001650
खेड-चाकणक्विंटल200100025001800
मंचरक्विंटल15895130027502025
श्रीगोंदा- चिंभळेक्विंटल206110027002500
लासूर स्टेशनक्विंटल850030523001900
जुन्नरचिंचवडक्विंटल9518100027001800
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल1550025601500
कराडहालवाक्विंटल198200025002500
सोलापूरलालक्विंटल1243510035001400
धुळेलालक्विंटल301015023001800
जळगावलालक्विंटल58350021371350
उस्मानाबादलालक्विंटल16255028002675
पंढरपूरलालक्विंटल49250032001800
साक्रीलालक्विंटल357080022701800
यावललालक्विंटल15099014701260
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल515750027001600
पुणेलोकलक्विंटल14764100025001750
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल14100016001300
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल29160026002100
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल81150022001700
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल763100025001700
मलकापूरलोकलक्विंटल36080021251605
वाईलोकलक्विंटल15100028001700
कामठीलोकलक्विंटल8120016001400
कल्याणनं. १क्विंटल3240027002550
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल11830022001200
नागपूरपांढराक्विंटल960240030002850
अहमदनगरउन्हाळीक्विंटल7735330027001500
येवलाउन्हाळीक्विंटल1056930024502000
नाशिकउन्हाळीक्विंटल453260026512000
लासलगावउन्हाळीक्विंटल2120080025212280
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल455080024712250
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल22253100024802250
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल1762560024422250
अकोलेउन्हाळीक्विंटल386725027002351
जुन्नर -ओतूरउन्हाळीक्विंटल17104110027001900
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल245630025202150
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल101820026262250
सिन्नर – वडांगळीउन्हाळीक्विंटल20081125012250
राहूरी -वांबोरीउन्हाळीक्विंटल1493320025001600
कळवणउन्हाळीक्विंटल1570060029002350
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल633430029651632
चांदवडउन्हाळीक्विंटल1044120024632180
मनमाडउन्हाळीक्विंटल808550025692100
सटाणाउन्हाळीक्विंटल1743555026552150
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल910530023672000
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल648037525752140
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल226470025751651
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2611070029552350
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल402870026002000
भुसावळउन्हाळीक्विंटल580015001500
नांदगावउन्हाळीक्विंटल1355020025112150
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल312670027002100
देवळाउन्हाळीक्विंटल1059022525552100
उमराणेउन्हाळीक्विंटल2050080127002200
16/08/2023
कोल्हापूरक्विंटल6053100027001800
अकोलाक्विंटल380140020001600
औरंगाबादक्विंटल289060020001300
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल1141200035002500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल19008100024001700
खेड-चाकणक्विंटल1250100025001600
मंचर- वणीक्विंटल2416170027002200
लासूर स्टेशनक्विंटल780030525952075
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल35100028002000
परांडाफुरसुंगीक्विंटल1750020001500
कराडहालवाक्विंटल150150022002200
फलटणहायब्रीडक्विंटल78090027001700
अकलुजलालक्विंटल50080030002400
सोलापूरलालक्विंटल1204410034001350
जळगावलालक्विंटल19442521121250
उस्मानाबादलालक्विंटल3150034002450
पैठणलालक्विंटल2400100030001550
साक्रीलालक्विंटल287080023551700
यावललालक्विंटल90099014701260
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल39090038002350
पुणेलोकलक्विंटल16196100025001750
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल1480016001200
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1890026001750
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल89130017001500
वडगाव पेठलोकलक्विंटल85180025001900
वाईलोकलक्विंटल20100028001400
मंगळवेढालोकलक्विंटल102137027102380
कल्याणनं. १क्विंटल3240027002550
शिरपूरपांढराक्विंटल71340022001700
येवलाउन्हाळीक्विंटल910540025112250
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल483050027532400
नाशिकउन्हाळीक्विंटल540545028512100
लासलगावउन्हाळीक्विंटल792890025212301
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल3400100026262300
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल17500100025012325
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल160930025422250
सिन्नर – दोडी बुद्रुकउन्हाळीक्विंटल428030027252200
सिन्नर – पांढूरलीउन्हाळीक्विंटल13720023002000
पैठणउन्हाळीक्विंटल270680030001600
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल622120028011500
मनमाडउन्हाळीक्विंटल518950027012250
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल5674940028002000
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल11536100027001900
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल1681650028642350
पारनेरउन्हाळीक्विंटल1824330028001725
भुसावळउन्हाळीक्विंटल480012001000
गंगापूरउन्हाळीक्विंटल988110024501855
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल573995025552250
कडाउन्हाळीक्विंटल804930025001500
Maharashtra rain update today

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा