Onion Rate: आजचे कांदा बाजार भाव 19/07/2023 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/07/2023
कोल्हापूरक्विंटल319260018001200
अकोलाक्विंटल21080015001100
औरंगाबादक्विंटल18764001400900
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल240140030002000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल9828110018001450
मंगळवेढाक्विंटल4160014101200
सोलापूरलालक्विंटल708010023001050
बारामतीलालक्विंटल29130017001250
जळगावलालक्विंटल6633501315800
पारनेरलालक्विंटल700330023001425
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल270100030002000
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल250540020001200
पुणेलोकलक्विंटल938460017001150
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल1180014001100
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल17130015001400
वर्धालोकलक्विंटल24980016001200
वाईलोकलक्विंटल2070016001100
कल्याणनं. १क्विंटल3150020001750
कल्याणनं. २क्विंटल380012001000
येवलाउन्हाळीक्विंटल1300030015051200
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल700030016001200
नाशिकउन्हाळीक्विंटल408830014011050
लासलगावउन्हाळीक्विंटल2400060026011340
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल600060017001375
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल2200045016411450
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल277010013501100
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल122620014001100
कळवणउन्हाळीक्विंटल860020018451000
चांदवडउन्हाळीक्विंटल1100035018181350
मनमाडउन्हाळीक्विंटल670020015501250
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल3190040026111450
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल694045014261125
भुसावळउन्हाळीक्विंटल138001000900
देवळाउन्हाळीक्विंटल900024015001250
18/07/2023
कोल्हापूरक्विंटल232460018001200
अकोलाक्विंटल225100016001500
औरंगाबादक्विंटल19383001500900
राहूरीक्विंटल313421001700900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल8071120019001550
श्रीगोंदा- चिंभळेक्विंटल272110015521400
दौंड-केडगावक्विंटल214540021501600
साताराक्विंटल12050016001050
हिंगणाक्विंटल6180018001800
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल636095020001750
परांडाफुरसुंगीक्विंटल4400825500
कराडहालवाक्विंटल51100017001700
फलटणहायब्रीडक्विंटल181430020001200
सोलापूरलालक्विंटल588710023001000
जळगावलालक्विंटल4753751227862
उस्मानाबादलालक्विंटल5100014001200
पंढरपूरलालक्विंटल45440020001200
नागपूरलालक्विंटल1800120018001650
पाथर्डीलालक्विंटल142020017001300
साक्रीलालक्विंटल318550014351100
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल25890031002000
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल167740019001150
पुणेलोकलक्विंटल850770017001200
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल1080014001100
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल10140015001450
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल1965001000750
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल300020014801200
वर्धालोकलक्विंटल16480016001200
मलकापूरलोकलक्विंटल41535012501000
वडगाव पेठलोकलक्विंटल21080014001200
कामठीलोकलक्विंटल4140018001600
कल्याणनं. १क्विंटल35001000750
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल1352001550900
नागपूरपांढराक्विंटल1000200026002450
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल615720017001300
नाशिकउन्हाळीक्विंटल442040014511000
लासलगावउन्हाळीक्विंटल3056470026011351
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल531550014261300
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल2350060016821350
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल2333240015751350
अकोलेउन्हाळीक्विंटल170315117861601
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल263810013911100
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल150420014501200
कळवणउन्हाळीक्विंटल2260020019001100
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल688720018511025
चांदवडउन्हाळीक्विंटल1402435017711230
मनमाडउन्हाळीक्विंटल647920016001275
सटाणाउन्हाळीक्विंटल1716020016551225
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल1532030016831325
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल576030014761240
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल291360015751200
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2553040026011400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल729840014501150
भुसावळउन्हाळीक्विंटल3190012001000
नांदगावउन्हाळीक्विंटल1405010016171250
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल7154100018111400
गंगापूरउन्हाळीक्विंटल97530015901342
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल1090660014651275
रामटेकउन्हाळीक्विंटल10140016001500
देवळाउन्हाळीक्विंटल1197910016501350
उमराणेउन्हाळीक्विंटल1550070116511260
17/07/2023
कोल्हापूरक्विंटल325460020001200
अकोलाक्विंटल345100015001300
औरंगाबादक्विंटल20703001200750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल9952100017001350
मंचर- वणीक्विंटल132120017501450
श्रीरामपूरक्विंटल155972015001200
लासूर स्टेशनक्विंटल844030015051150
नवापूरक्विंटल207001000940
साताराक्विंटल27110016001350
मंगळवेढाक्विंटल19830019001400
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल1050014001000
परांडाफुरसुंगीक्विंटल913001350700
कराडहालवाक्विंटल126100015001500
सोलापूरलालक्विंटल75951002200950
बारामतीलालक्विंटल30220017001200
जळगावलालक्विंटल7573121200812
साक्रीलालक्विंटल5854001050850
कुर्डवाडी-मोडनिंबलालक्विंटल29100014511300
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल370100027001850
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल110840018501125
पुणेलोकलक्विंटल693070017001200
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल3060014001000
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल3120014001300
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल99110015001300
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल2414001200800
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल280020012121000
शेवगावनं. १क्विंटल810130021001300
कल्याणनं. १क्विंटल3120016001400
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल1962001500900
शेवगावनं. २क्विंटल107080012001200
शेवगावनं. ३क्विंटल920200700700
अहमदनगरउन्हाळीक्विंटल3716620020001100
येवलाउन्हाळीक्विंटल1176225015241200
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल681820015251250
नाशिकउन्हाळीक्विंटल38213001401900
लासलगावउन्हाळीक्विंटल1240260025011320
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल400050016001325
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल1900050016001325
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल148820014011150
सिन्नर- नांदूर शिंगोटेउन्हाळीक्विंटल793020018511250
सिन्नर – पांढूरलीउन्हाळीक्विंटल47510014001100
राहूरी -वांबोरीउन्हाळीक्विंटल733710018001100
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल548520022001200
मनमाडउन्हाळीक्विंटल380020015511200
लोणंदउन्हाळीक्विंटल27040016001150
सटाणाउन्हाळीक्विंटल1632520017651250
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल4077430025001350
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल1310945017001200
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल1922840025801350
नांदगावउन्हाळीक्विंटल1236912517001150
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल21992115501375
गंगापूरउन्हाळीक्विंटल17681001800832
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल481960019001550

शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा