Onion Rate: आजचे कांदा बाजार भाव संपूर्ण महाराष्ट्र table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/07/2023
कोल्हापूरक्विंटल198060017001100
अकोलाक्विंटल32980016001500
औरंगाबादक्विंटल19741001000550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल7890100017001350
कराडहालवाक्विंटल126100016001600
अकलुजलालक्विंटल15550016001300
बारामतीलालक्विंटल32420015001200
धुळेलालक्विंटल4701001220800
जळगावलालक्विंटल4263001250850
नागपूरलालक्विंटल1800100015001375
साक्रीलालक्विंटल282050013001000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल408100028001900
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल148930017001000
पुणेलोकलक्विंटल590360016001200
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल30100015001250
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल250020012501000
वाईलोकलक्विंटल2070016001100
मंगळवेढालोकलक्विंटल7160016101500
कामठीलोकलक्विंटल8100020001500
कल्याणनं. १क्विंटल3140017001550
नागपूरपांढराक्विंटल1000200026002450
येवलाउन्हाळीक्विंटल1200020014321200
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल600020013911080
नाशिकउन्हाळीक्विंटल398040016511050
लासलगावउन्हाळीक्विंटल1400050016911300
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल450060016041300
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल1800025014561280
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल68120015511250
कळवणउन्हाळीक्विंटल650020018351051
पैठणउन्हाळीक्विंटल25463001400650
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल43842001711955
चांदवडउन्हाळीक्विंटल1300040117121260
मनमाडउन्हाळीक्विंटल500030015751200
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2860035027521400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल563135014001100
पारनेरउन्हाळीक्विंटल377220019001250
भुसावळउन्हाळीक्विंटल158001000900
देवळाउन्हाळीक्विंटल905010014301150
उमराणेउन्हाळीक्विंटल1550050115011250
25/07/2023
कोल्हापूरक्विंटल298760017001100
अकोलाक्विंटल17580016001500
औरंगाबादक्विंटल33541001200650
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल424120031002000
राहूरीक्विंटल298661001600850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल6386110018001450
खेड-चाकणक्विंटल250100016001300
मंचरक्विंटल4888100016501325
श्रीगोंदा- चिंभळेक्विंटल404100013501200
लासूर स्टेशनक्विंटल70002001375985
दौंड-केडगावक्विंटल133535018001400
नांदूराक्विंटल65200500500
हिंगणाक्विंटल2170017001700
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल802280018501450
कराडहालवाक्विंटल99100017001700
फलटणहायब्रीडक्विंटल257030020001200
सोलापूरलालक्विंटल724410022001000
धुळेलालक्विंटल25961501300850
जळगावलालक्विंटल3873871187840
नागपूरलालक्विंटल1800150016001575
पाथर्डीलालक्विंटल98720016001000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल34070027001700
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल109230017001000
पुणेलोकलक्विंटल694060016001100
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल880015001150
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1590014001150
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल109110016001300
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल3565001200850
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल28002001163975
वर्धालोकलक्विंटल12275015001125
मलकापूरलोकलक्विंटल52055011751000
जामखेडलोकलक्विंटल1101001500800
कामठीलोकलक्विंटल8140018001600
कल्याणनं. १क्विंटल3150018001650
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल1742001500900
नागपूरपांढराक्विंटल1000100015001375
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल397520013501100
नाशिकउन्हाळीक्विंटल37303001351950
लासलगावउन्हाळीक्विंटल2325460027111301
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल399040013701151
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल1800060016261300
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल1713820014781250
अकोलेउन्हाळीक्विंटल148711115511201
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल213010013471100
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल94010014151100
कळवणउन्हाळीक्विंटल1970020018001000
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल547220018011000
चांदवडउन्हाळीक्विंटल1241141217521200
मनमाडउन्हाळीक्विंटल517920015501200
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल1148030015741175
कोपरगावउन्हाळीक्विंटल399625013071175
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल17053751405800
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2774435027061300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल540830013521030
भुसावळउन्हाळीक्विंटल2790012001000
नांदगावउन्हाळीक्विंटल818810014851050
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल43195113531175
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल7397100017401325
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल640850013951200
रामटेकउन्हाळीक्विंटल14140016001500
देवळाउन्हाळीक्विंटल99525015501250
उमराणेउन्हाळीक्विंटल1750070115001250
24/07/2023
कोल्हापूरक्विंटल382660017001100
अकोलाक्विंटल296100016001500
औरंगाबादक्विंटल22422501400825
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल863120030002000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल13972100017001350
मंचर- वणीक्विंटल279110015501325
लासूर स्टेशनक्विंटल750022014001000
नवापूरक्विंटल37001000829
विटाक्विंटल40130017001450
हिंगणाक्विंटल2170017001700
जुन्नर – नारायणगावचिंचवडक्विंटल1250015001000
कराडहालवाक्विंटल12350017001700
सोलापूरलालक्विंटल88161002100700
बारामतीलालक्विंटल43320017001200
धुळेलालक्विंटल10391501300850
जळगावलालक्विंटल5823751127750
नागपूरलालक्विंटल1520100015001375
साक्रीलालक्विंटल8255001310950
कुर्डवाडी-मोडनिंबलालक्विंटल5850013611000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल318100027001850
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल197840017001050
पुणेलोकलक्विंटल810770016001150
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल6100016001300
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल20120014001300
पुणे-मांजरीलोकलक्विंटल122110016001300
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल4014001200800
चाळीसगाव-नागदरोडलोकलक्विंटल300020019911000
मंगळवेढालोकलक्विंटल29120017001400
कामठीलोकलक्विंटल9140018001600
कल्याणनं. १क्विंटल3160020001800
कर्जत (अहमहदनगर)नं. १क्विंटल2402001400800
नागपूरपांढराक्विंटल1000200024002325
अहमदनगरउन्हाळीक्विंटल361561501700925
येवलाउन्हाळीक्विंटल1219220014211050
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल663730015001150
नाशिकउन्हाळीक्विंटल43643001411900
लासलगावउन्हाळीक्विंटल2547850016341251
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल524040013501151
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल2150050016021250
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल1111025015001305
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल180020013451050
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल708020016111150
सिन्नर – पांढूरलीउन्हाळीक्विंटल44510014001150
राहूरी -वांबोरीउन्हाळीक्विंटल854210016001000
कळवणउन्हाळीक्विंटल2160020018001100
संगमनेरउन्हाळीक्विंटल72772001752976
चांदवडउन्हाळीक्विंटल1098242517991150
मनमाडउन्हाळीक्विंटल528220015901150
सटाणाउन्हाळीक्विंटल1981015017751150
नेवासा -घोडेगावउन्हाळीक्विंटल4172720017001300
श्रीरामपूरउन्हाळीक्विंटल161084001500800
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल2932430027011300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल674635013511025
नांदगावउन्हाळीक्विंटल1302810015521050
दिंडोरीउन्हाळीक्विंटल43893114011255
दिंडोरी-वणीउन्हाळीक्विंटल10357100018001350
गंगापूरउन्हाळीक्विंटल56621001700960
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल350640015001275
देवळाउन्हाळीक्विंटल1154423516251050
उमराणेउन्हाळीक्विंटल2050075117001350
नामपूरउन्हाळीक्विंटल1508010018251100
नामपूर- करंजाडउन्हाळीक्विंटल1356010016551100

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा