Soyabean Rate: आजचा सोयाबीन बाजारभाव table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/08/2023
अहमदनगरक्विंटल2445044504450
शहादाक्विंटल1475147514751
सिल्लोडक्विंटल107470048304800
कारंजाक्विंटल2000461049404860
तुळजापूरक्विंटल50485048504850
राहताक्विंटल5472048314775
धुळेहायब्रीडक्विंटल5465546554655
अमरावतीलोकलक्विंटल4065470048254762
नागपूरलोकलक्विंटल188452549504843
अमळनेरलोकलक्विंटल3450045004500
हिंगोलीलोकलक्विंटल190470048964798
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल8390048104400
मेहकरलोकलक्विंटल480420049754700
लातूरपिवळाक्विंटल5372460049404850
अकोलापिवळाक्विंटल1289407548804600
यवतमाळपिवळाक्विंटल251475048704810
चिखलीपिवळाक्विंटल205452547754650
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल1633340050304400
पैठणपिवळाक्विंटल5460046004600
भोकरपिवळाक्विंटल11440447004552
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल125470047504725
मलकापूरपिवळाक्विंटल310441548654770
वणीपिवळाक्विंटल183427547454500
सावनेरपिवळाक्विंटल25430046654530
शेवगावपिवळाक्विंटल6470047004700
गेवराईपिवळाक्विंटल52395347374350
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल15485548554855
लोणारपिवळाक्विंटल434450049504725
वैजापूर- शिऊरपिवळाक्विंटल1459145914591
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल50475348614800
केजपिवळाक्विंटल43460048754780
मंठापिवळाक्विंटल13390049004375
औसापिवळाक्विंटल494440149924918
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल40470048624781
कळंब (उस्मानाबाद)पिवळाक्विंटल59450149114870
मुरुमपिवळाक्विंटल45476047604760
उमरगापिवळाक्विंटल10450048004730
सेनगावपिवळाक्विंटल60400048004300
पालमपिवळाक्विंटल14490051004975
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल252400049004776
काटोलपिवळाक्विंटल220450047614650
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल350465049004775
10/08/2023
येवलाक्विंटल13470048704850
लासलगावक्विंटल218330050214951
लासलगाव – विंचूरक्विंटल171472750014950
जळगावक्विंटल148480049004900
शहादाक्विंटल7482648264826
बार्शीक्विंटल210440049004625
औरंगाबादक्विंटल9470147014701
नांदेडक्विंटल16480048004800
माजलगावक्विंटल59435048004775
चंद्रपूरक्विंटल40470047604750
नंदूरबारक्विंटल39440048484625
सिन्नरक्विंटल3465048254675
राहूरी -वांबोरीक्विंटल16455146004575
सिल्लोडक्विंटल24480048504825
कारंजाक्विंटल2250460049604850
श्रीगोंदाक्विंटल30500052005100
परळी-वैजनाथक्विंटल50467548614840
वैजापूरक्विंटल27485548554855
तुळजापूरक्विंटल60485048504850
मानोराक्विंटल445481850034865
मोर्शीक्विंटल300450048504675
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल51420048504450
राहताक्विंटल10483148504841
धुळेहायब्रीडक्विंटल3454546504570
सोलापूरलोकलक्विंटल12492049204920
अमरावतीलोकलक्विंटल2895470048314765
नागपूरलोकलक्विंटल175445050004863
हिंगोलीलोकलक्विंटल125466049504805
कोपरगावलोकलक्विंटल186315048854690
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल7439148264636
मेहकरलोकलक्विंटल720420049004700
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल61478049364925
जालनापिवळाक्विंटल521455048754825
अकोलापिवळाक्विंटल1707410048804650
यवतमाळपिवळाक्विंटल537465048654757
मालेगावपिवळाक्विंटल60454047904582
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल1623330050554400
पैठणपिवळाक्विंटल2447644764476
उमरेडपिवळाक्विंटल1750400048154700
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल87470047504725
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल930460549154795
खामगावपिवळाक्विंटल3227300048503925
मलकापूरपिवळाक्विंटल305444448154735
वणीपिवळाक्विंटल297465547504700
सावनेरपिवळाक्विंटल5423042304230
जामखेडपिवळाक्विंटल21400047004350
शिरपूरपिवळाक्विंटल1470047004700
गेवराईपिवळाक्विंटल20460347464674
गंगाखेडपिवळाक्विंटल13480049004800
वरूड-राजूरा बझारपिवळाक्विंटल5439947654711
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल3477548504850
लोणारपिवळाक्विंटल530450049394719
वरोरा-शेगावपिवळाक्विंटल12460046004600
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल30460047504650
नांदगावपिवळाक्विंटल3489548954895
वैजापूर- शिऊरपिवळाक्विंटल1465046504650
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल250475149094800
केजपिवळाक्विंटल6440048404791
औसापिवळाक्विंटल820450050064932
निलंगापिवळाक्विंटल81455149004750
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल96480048714835
कळंब (उस्मानाबाद)पिवळाक्विंटल107460049114750
मुरुमपिवळाक्विंटल56461048114710
उमरगापिवळाक्विंटल5440047004700
सेनगावपिवळाक्विंटल110400048504300
पाथरीपिवळाक्विंटल12450047004600
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल1356460050654850
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळाक्विंटल848462549504800
नांदूरापिवळाक्विंटल165430048004800
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल198160049004531
भिवापूरपिवळाक्विंटल310460047754635
काटोलपिवळाक्विंटल105467548114700
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल320470049004850
09/08/2023
अहमदनगरक्विंटल14460048004700
येवलाक्विंटल27475349014875
लासलगावक्विंटल225320149754900
लासलगाव – विंचूरक्विंटल130300049504900
बार्शीक्विंटल307470050004850
औरंगाबादक्विंटल43455147004625
नांदेडक्विंटल24479047904790
माजलगावक्विंटल53430047754750
चंद्रपूरक्विंटल67443046954600
सिन्नरक्विंटल29420547754500
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1444444444444
पाचोराक्विंटल35473047304730
सिल्लोडक्विंटल43480048504825
कारंजाक्विंटल1300459049404775
श्रीरामपूरक्विंटल7470049004800
लासूर स्टेशनक्विंटल24350046504500
परळी-वैजनाथक्विंटल155476648714800
वैजापूरक्विंटल30470548254755
तुळजापूरक्विंटल45485148514851
मानोराक्विंटल531455049814687
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल70400049004500
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल78479050404980
सोलापूरलोकलक्विंटल14480048654865
अमरावतीलोकलक्विंटल3117470048124756
परभणीलोकलक्विंटल100475049754925
नागपूरलोकलक्विंटल201445049604833
मनमाडलोकलक्विंटल2477048604781
हिंगोलीलोकलक्विंटल180460548944749
कोपरगावलोकलक्विंटल117468448824777
मेहकरलोकलक्विंटल640420048954700
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल103469949514911
लातूरपिवळाक्विंटल4747470049474700
लातूर -मुरुडपिवळाक्विंटल98480049004850
जालनापिवळाक्विंटल1162460049004825
अकोलापिवळाक्विंटल1709436049004800
मालेगावपिवळाक्विंटल9279046313859
आर्वीपिवळाक्विंटल116400048004600
चिखलीपिवळाक्विंटल256440047514576
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल2525320049804300
वाशीमपिवळाक्विंटल1500440048404500
वर्धापिवळाक्विंटल60455047954700
भोकरपिवळाक्विंटल5440447134560
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल111470047504725
जिंतूरपिवळाक्विंटल74437548504600
खामगावपिवळाक्विंटल2762400048554427
मलकापूरपिवळाक्विंटल232440048054730
वणीपिवळाक्विंटल138439547354600
शिरपूरपिवळाक्विंटल11460047504711
गेवराईपिवळाक्विंटल1150047254612
परतूरपिवळाक्विंटल3480048504811
गंगाखेडपिवळाक्विंटल13480049004800
मनवतपिवळाक्विंटल7480048004800
दर्यापूरपिवळाक्विंटल500420048454625
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल27477547754775
लोणारपिवळाक्विंटल670450049204710
वरोरापिवळाक्विंटल73380047504300
वरोरा-शेगावपिवळाक्विंटल33450047504600
नांदगावपिवळाक्विंटल7484848944871
वैजापूर- शिऊरपिवळाक्विंटल1480048004800
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल150470049314850
केजपिवळाक्विंटल45476049004860
औसापिवळाक्विंटल311445149994903
निलंगापिवळाक्विंटल80462248854800
चाकूरपिवळाक्विंटल12475048504816
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल76480048504825
कळंब (उस्मानाबाद)पिवळाक्विंटल251420149514801
सेनगावपिवळाक्विंटल70400048004200
पालमपिवळाक्विंटल21470050004750
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल790460050304900
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळाक्विंटल527460049304850
नांदूरापिवळाक्विंटल205429148154815
राजूरापिवळाक्विंटल3476047604760
काटोलपिवळाक्विंटल56455048354700
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल360460048754750
घणसावंगीपिवळाक्विंटल60470049004800

Rain update maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा