Soyabean Rate: आजचा सोयाबीन बाजारभाव table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/08/2023
वैजापूरक्विंटल12480548054805
तुळजापूरक्विंटल65450048004700
राहताक्विंटल3460048014750
धुळेहायब्रीडक्विंटल3465546554655
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल56460149754930
अमरावतीलोकलक्विंटल3438470048004750
नागपूरलोकलक्विंटल188448249004796
हिंगोलीलोकलक्विंटल105460048254712
वडूजपांढराक्विंटल20490050004950
जालनापिवळाक्विंटल1068430048754800
अकोलापिवळाक्विंटल1081410048654600
चिखलीपिवळाक्विंटल285440048004600
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल1401330049804400
उमरेडपिवळाक्विंटल950400049504800
भोकरदनपिवळाक्विंटल40485050504950
भोकरपिवळाक्विंटल1440446514528
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल78470047504725
मलकापूरपिवळाक्विंटल165445048404725
परतूरपिवळाक्विंटल14470048004750
तेल्हारापिवळाक्विंटल90440047704650
लोणारपिवळाक्विंटल480450049414720
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल160460048804750
केजपिवळाक्विंटल9469048514850
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल106480048684834
मुरुमपिवळाक्विंटल116439147514621
नांदूरापिवळाक्विंटल215443548414841
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल82450049054806
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल348475049004800
11/08/2023
अहमदनगरक्विंटल2445044504450
येवलाक्विंटल34479148814875
लासलगावक्विंटल136350050215000
लासलगाव – विंचूरक्विंटल35400049604940
शहादाक्विंटल1475147514751
बार्शीक्विंटल175450049504850
नांदेडक्विंटल21485048504850
माजलगावक्विंटल110440048004750
चंद्रपूरक्विंटल55471547804750
राहूरी -वांबोरीक्विंटल8450046004550
पाचोराक्विंटल35472147214721
सिल्लोडक्विंटल107470048304800
उदगीरक्विंटल1590490049654932
कारंजाक्विंटल2000461049404860
कन्न्डक्विंटल1475147514751
तुळजापूरक्विंटल50485048504850
मानोराक्विंटल471470050704801
राहताक्विंटल5472048314775
धुळेहायब्रीडक्विंटल5465546554655
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल111474550405000
अमरावतीलोकलक्विंटल4065470048254762
परभणीलोकलक्विंटल50475049754900
नागपूरलोकलक्विंटल188452549504843
अमळनेरलोकलक्विंटल3450045004500
हिंगोलीलोकलक्विंटल190470048964798
कोपरगावलोकलक्विंटल75356148854680
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल8390048104400
मेहकरलोकलक्विंटल480420049754700
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल45472349374870
लातूरपिवळाक्विंटल5372460049404850
धर्माबादपिवळाक्विंटल210454048904800
जालनापिवळाक्विंटल996400049004825
अकोलापिवळाक्विंटल1289407548804600
यवतमाळपिवळाक्विंटल251475048704810
आर्वीपिवळाक्विंटल175400048304600
चिखलीपिवळाक्विंटल205452547754650
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल1633340050304400
पैठणपिवळाक्विंटल5460046004600
भोकरपिवळाक्विंटल11440447004552
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल61470047504725
जिंतूरपिवळाक्विंटल12482548254825
अजनगाव सुर्जीपिवळाक्विंटल60460047914700
मलकापूरपिवळाक्विंटल310441548654770
वणीपिवळाक्विंटल183427547454500
सावनेरपिवळाक्विंटल25430046654530
जामखेडपिवळाक्विंटल15400046004300
शेवगावपिवळाक्विंटल6470047004700
गेवराईपिवळाक्विंटल52395347374350
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल15485548554855
लोणारपिवळाक्विंटल434450049504725
वरोरापिवळाक्विंटल40460047104650
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल42390047004400
तासगावपिवळाक्विंटल23487050304940
वैजापूर- शिऊरपिवळाक्विंटल1459145914591
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल50475348614800
केजपिवळाक्विंटल43460048754780
मंठापिवळाक्विंटल13390049004375
औसापिवळाक्विंटल494440149924918
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल40470048624781
कळंब (उस्मानाबाद)पिवळाक्विंटल59450149114870
मुरुमपिवळाक्विंटल45476047604760
उमरगापिवळाक्विंटल10450048004730
आखाडाबाळापूरपिवळाक्विंटल57500055005250
सेनगावपिवळाक्विंटल60400048004300
पालमपिवळाक्विंटल14490051004975
नांदूरापिवळाक्विंटल175441548054805
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल252400049004776
काटोलपिवळाक्विंटल220450047614650
सिंदीपिवळाक्विंटल70460047504640
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल350465049004775
10/08/2023
येवलाक्विंटल13470048704850
लासलगावक्विंटल218330050214951
लासलगाव – विंचूरक्विंटल171472750014950
जळगावक्विंटल148480049004900
शहादाक्विंटल7482648264826
बार्शीक्विंटल210440049004625
औरंगाबादक्विंटल9470147014701
नांदेडक्विंटल16480048004800
माजलगावक्विंटल59435048004775
चंद्रपूरक्विंटल40470047604750
नंदूरबारक्विंटल39440048484625
सिन्नरक्विंटल3465048254675
राहूरी -वांबोरीक्विंटल16455146004575
सिल्लोडक्विंटल24480048504825
कारंजाक्विंटल2250460049604850
श्रीगोंदाक्विंटल30500052005100
परळी-वैजनाथक्विंटल50467548614840
वैजापूरक्विंटल27485548554855
तुळजापूरक्विंटल60485048504850
मानोराक्विंटल445481850034865
मोर्शीक्विंटल300450048504675
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल51420048504450
राहताक्विंटल10483148504841
धुळेहायब्रीडक्विंटल3454546504570
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल189470050255000
सोलापूरलोकलक्विंटल12492049204920
अमरावतीलोकलक्विंटल2895470048314765
नागपूरलोकलक्विंटल175445050004863
हिंगोलीलोकलक्विंटल125466049504805
कोपरगावलोकलक्विंटल186315048854690
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल7439148264636
मेहकरलोकलक्विंटल720420049004700
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल61478049364925
जालनापिवळाक्विंटल521455048754825
अकोलापिवळाक्विंटल1707410048804650
यवतमाळपिवळाक्विंटल537465048654757
मालेगावपिवळाक्विंटल60454047904582
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल1623330050554400
पैठणपिवळाक्विंटल2447644764476
उमरेडपिवळाक्विंटल1750400048154700
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल87470047504725
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल930460549154795
खामगावपिवळाक्विंटल3227300048503925
मलकापूरपिवळाक्विंटल305444448154735
वणीपिवळाक्विंटल297465547504700
सावनेरपिवळाक्विंटल5423042304230
जामखेडपिवळाक्विंटल21400047004350
शिरपूरपिवळाक्विंटल1470047004700
गेवराईपिवळाक्विंटल20460347464674
गंगाखेडपिवळाक्विंटल13480049004800
वरूड-राजूरा बझारपिवळाक्विंटल5439947654711
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल3477548504850
लोणारपिवळाक्विंटल530450049394719
वरोरा-शेगावपिवळाक्विंटल12460046004600
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल30460047504650
नांदगावपिवळाक्विंटल3489548954895
वैजापूर- शिऊरपिवळाक्विंटल1465046504650
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल250475149094800
केजपिवळाक्विंटल6440048404791
औसापिवळाक्विंटल820450050064932
निलंगापिवळाक्विंटल81455149004750
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल96480048714835
कळंब (उस्मानाबाद)पिवळाक्विंटल107460049114750
मुरुमपिवळाक्विंटल56461048114710
उमरगापिवळाक्विंटल5440047004700
सेनगावपिवळाक्विंटल110400048504300
पाथरीपिवळाक्विंटल12450047004600
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल1356460050654850
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळाक्विंटल848462549504800
नांदूरापिवळाक्विंटल165430048004800
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल198160049004531
भिवापूरपिवळाक्विंटल310460047754635
काटोलपिवळाक्विंटल105467548114700
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल320470049004850
घणसावंगीपिवळाक्विंटल40460049004700

Maharashtra Rain update

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा