Soyabean Rate: आजचा सोयाबीन बाजारभाव दिनांक 25/08/2023 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/08/2023
शहादाक्विंटल16470047004700
माजलगावक्विंटल143443047214650
सिल्लोडक्विंटल10480048004800
कारंजाक्विंटल2500455048804725
मानोराक्विंटल460444149604643
मोर्शीक्विंटल259460048004700
राहताक्विंटल10472547574741
धुळेहायब्रीडक्विंटल9290044003700
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल55449949354900
सोलापूरलोकलक्विंटल17450048704700
अमरावतीलोकलक्विंटल4611465047864718
नागपूरलोकलक्विंटल131433148004683
हिंगोलीलोकलक्विंटल400455048014675
कोपरगावलोकलक्विंटल78460048814795
मेहकरलोकलक्विंटल690400048304600
घणसावंगीलोकलक्विंटल20480050004900
ताडकळसनं. १क्विंटल143465048004700
अकोलापिवळाक्विंटल1972400048804500
यवतमाळपिवळाक्विंटल298465048154732
चिखलीपिवळाक्विंटल458440047254550
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल1685320049604200
बीडपिवळाक्विंटल38459047374673
वाशीमपिवळाक्विंटल2400440048504550
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल600440050054900
उमरेडपिवळाक्विंटल625400047904600
भोकरपिवळाक्विंटल2460346034603
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल85470047404720
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल800461548104750
मलकापूरपिवळाक्विंटल405445547704640
सावनेरपिवळाक्विंटल6360045704570
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल4472548004751
वैजापूर- शिऊरपिवळानग1440144014401
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल85473048814800
केजपिवळाक्विंटल156480049004850
औसापिवळाक्विंटल627470149694908
चाकूरपिवळाक्विंटल1469046904690
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल84480048964848
पाथरीपिवळाक्विंटल16460047004600
नांदूरापिवळाक्विंटल250445547614761
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल216260048904563
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल300460048004700
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल70447546504550
23/08/2023
येवलाक्विंटल16490049004900
लासलगाव – विंचूरक्विंटल48440049804850
जळगावक्विंटल262474048004800
बार्शीक्विंटल5485048504850
औरंगाबादक्विंटल16458047314665
माजलगावक्विंटल47450047614700
सिन्नरक्विंटल1460047254700
पुसदक्विंटल360453048004700
सिल्लोडक्विंटल4480048004800
उदगीरक्विंटल1850488049524916
कारंजाक्विंटल3000460049404820
लासूर स्टेशनक्विंटल9400046004580
मानोराक्विंटल244460049504730
राहताक्विंटल1477547754775
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल91479049704940
सोलापूरकाळाक्विंटल61476048754855
अमरावतीलोकलक्विंटल3081475048304790
परभणीलोकलक्विंटल108475049804900
कोपरगावलोकलक्विंटल42350048994747
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल6455147014600
मेहकरलोकलक्विंटल640420048454600
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल49300148984875
लातूरपिवळाक्विंटल3481470049654850
धर्माबादपिवळाक्विंटल340465048454800
अकोलापिवळाक्विंटल2010339549504750
यवतमाळपिवळाक्विंटल324455048354692
मालेगावपिवळाक्विंटल7460048214788
चोपडापिवळाक्विंटल2475247524752
आर्वीपिवळाक्विंटल110400048004550
चिखलीपिवळाक्विंटल350450047514625
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल2199320048804000
बीडपिवळाक्विंटल934600448154736
वाशीमपिवळाक्विंटल600448048254600
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल600440046004500
वर्धापिवळाक्विंटल59437547504550
भोकरपिवळाक्विंटल1462546254625
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल109470047604730
जिंतूरपिवळाक्विंटल62470047504700
अजनगाव सुर्जीपिवळाक्विंटल37400047504400
मलकापूरपिवळाक्विंटल405445547704640
सावनेरपिवळाक्विंटल18441545504500
गेवराईपिवळाक्विंटल17450047494624
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल2475047504750
नांदगावपिवळाक्विंटल7427048404500
तासगावपिवळाक्विंटल26474048504810
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल30460048964800
औसापिवळाक्विंटल387470049974925
चाकूरपिवळाक्विंटल11370048034491
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल130485349174885
कळंब (उस्मानाबाद)पिवळाक्विंटल228460149004841
सेनगावपिवळाक्विंटल35400048004300
नांदूरापिवळाक्विंटल305443147704770
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल355400048954755
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल120460048004700
राजूरापिवळाक्विंटल41467546904680
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल72445046704550
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल612465048504775
घणसावंगीपिवळाक्विंटल80470050004900
22/08/2023
अहमदनगरक्विंटल24460047004650
लासलगावक्विंटल44390049514880
जळगावक्विंटल2470047004700
शहादाक्विंटल14470047624700
बार्शीक्विंटल125420048754800
माजलगावक्विंटल211450048004700
सिन्नरक्विंटल10370047604700
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1460146014601
सिल्लोडक्विंटल7475048504800
उदगीरक्विंटल1350495049814965
कारंजाक्विंटल2500462549404800
लासूर स्टेशनक्विंटल8464146714650
परळी-वैजनाथक्विंटल43481148954875
वैजापूरक्विंटल1478547854785
तुळजापूरक्विंटल60485048504850
मानोराक्विंटल412460050054907
राहताक्विंटल12470047614730
धुळेहायब्रीडक्विंटल3374046554405
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल51475050004985
सोलापूरलोकलक्विंटल42470549154750
अमरावतीलोकलक्विंटल3408475049174833
परभणीलोकलक्विंटल101475049754950
अमळनेरलोकलक्विंटल1420042004200
कोपरगावलोकलक्विंटल73444449044848
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल3462647504650
मेहकरलोकलक्विंटल750420049004700
ताडकळसनं. १क्विंटल736450049004750
बारामतीपिवळाक्विंटल121430148604801
लातूरपिवळाक्विंटल4480455049904880
जालनापिवळाक्विंटल992420049004850
अकोलापिवळाक्विंटल959425049554725
यवतमाळपिवळाक्विंटल375448048704675
मालेगावपिवळाक्विंटल3440048704670
आर्वीपिवळाक्विंटल240400048004600
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल3617330049654550
बीडपिवळाक्विंटल90460148504772
वाशीमपिवळाक्विंटल2400442048004500
पैठणपिवळाक्विंटल1460046004600
वर्धापिवळाक्विंटल58452548204650
भोकरदन -पिपळगाव रेणूपिवळाक्विंटल10491050104950
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल99470047504725
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल600460548704765
खामगावपिवळाक्विंटल2814400048654432
मलकापूरपिवळाक्विंटल225446047854680
वणीपिवळाक्विंटल174445047804600
सावनेरपिवळाक्विंटल1440044004400
शेवगावपिवळाक्विंटल10470047004700
गेवराईपिवळाक्विंटल5447650004740
चांदूर बझारपिवळाक्विंटल82420048604530
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल6470147014701
वरोरापिवळाक्विंटल109460048004775
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल71450047504600
तासगावपिवळाक्विंटल31478049404830
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल170465049504850
औसापिवळाक्विंटल498460150314972
चाकूरपिवळाक्विंटल45464048704803
कळंब (उस्मानाबाद)पिवळाक्विंटल340430049154800
उमरगापिवळाक्विंटल3480148214801
आखाडाबाळापूरपिवळाक्विंटल90470049004800
सेनगावपिवळाक्विंटल62400048004400
पालमपिवळाक्विंटल19495051005000
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल1067460050704950
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळाक्विंटल656460049454800
शेगावपिवळाक्विंटल13420047004650
नेर परसोपंतपिवळाक्विंटल192474049454861
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल120470049004800
काटोलपिवळाक्विंटल240460048174750
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल69450047504650
Farm Income Tax Marathi

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा