Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/08/2023
पैठणक्विंटल1976197619761
भोकरक्विंटल1940094009400
वैजापूरक्विंटल4870094959200
हिंगोलीगज्जरक्विंटल1009500101659832
मुरुमगज्जरक्विंटल1980198019801
अकोलालालक्विंटल2498500104059640
अमरावतीलालक्विंटल106298001030010050
धुळेलालक्विंटल3865586558655
चिखलीलालक्विंटल559001100019501
नागपूरलालक्विंटल56950099829862
हिंगणघाटलालक्विंटल35396151073010000
अमळनेरलालक्विंटल2850090009000
मलकापूरलालक्विंटल23899001090010500
तेल्हारालालक्विंटल1009800104009970
लोणारलालक्विंटल1896001050110050
आंबेजोबाईलालक्विंटल1102001020010200
औराद शहाजानीलालक्विंटल2102001020010200
नांदूरालालक्विंटल15094711075010750
नेर परसोपंतलालक्विंटल8957599059727
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल399001020010200
दुधणीलालक्विंटल6190001045010000
उमरेडलोकलक्विंटल4880090008900
जालनापांढराक्विंटल389100104009500
वैजापूर- शिऊरपांढराक्विंटल1972597259725
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल4100511029110171
11/08/2023
अहमदनगरक्विंटल19600090007500
बार्शीक्विंटल8900090009000
पैठणक्विंटल1880088008800
उदगीरक्विंटल24102001065010425
भोकरक्विंटल1810392048654
कारंजाक्विंटल22095051040010000
वैजापूरक्विंटल2900590059005
मानोराक्विंटल458599102509480
मुरुमगज्जरक्विंटल1950095009500
लातूरलालक्विंटल26790001055010200
धर्माबादलालक्विंटल10750098908800
अकोलालालक्विंटल2869100104009900
अमरावतीलालक्विंटल110198001040010100
यवतमाळलालक्विंटल779775101759975
आर्वीलालक्विंटल48900098309600
चिखलीलालक्विंटल30800099008950
नागपूरलालक्विंटल11960099009825
हिंगणघाटलालक्विंटल5789005105709700
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल129800100009900
अजनगाव सुर्जीलालक्विंटल2070001045110000
मलकापूरलालक्विंटल21090001081510000
वणीलालक्विंटल14969599259800
सावनेरलालक्विंटल259827100249950
कोपरगावलालक्विंटल1520052005200
लोणारलालक्विंटल1596001051110055
मेहकरलालक्विंटल459200100309800
दौंड-यवतलालक्विंटल1500050005000
औराद शहाजानीलालक्विंटल2947594759475
सेनगावलालक्विंटल40800096008500
पालमलालक्विंटल17965097509650
नांदूरालालक्विंटल12194551060010600
नेर परसोपंतलालक्विंटल6988598859885
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल249650101259975
दुधणीलालक्विंटल8999001033010000
वैजापूर- शिऊरलोकलक्विंटल1700170017001
काटोललोकलक्विंटल14960098009700
जालनापांढराक्विंटल357000105009500
माजलगावपांढराक्विंटल5922599619881
गेवराईपांढराक्विंटल38913101839550
गंगापूरपांढराक्विंटल3780078007800
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल2980098009800
कळंब (उस्मानाबाद)पांढराक्विंटल1840084008400
10/08/2023
चंद्रपूरक्विंटल5978097809780
नंदूरबारक्विंटल1727272727272
कारंजाक्विंटल32595951050010100
वरूड-राजूरा बझारक्विंटल2985098509850
वैजापूरक्विंटल1939593959395
मानोराक्विंटल2006203103038540
मोर्शीक्विंटल2809500102509875
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल19910098009400
हिंगोलीगज्जरक्विंटल1159600100009800
मुरुमगज्जरक्विंटल15940098559628
बारामतीलालक्विंटल6300046004600
अकोलालालक्विंटल2038500103359550
अमरावतीलालक्विंटल93397501030010025
यवतमाळलालक्विंटल709350100509700
मालेगावलालक्विंटल8665091608201
नागपूरलालक्विंटल16900096009450
हिंगणघाटलालक्विंटल6467800104009700
अक्कलकोटलालक्विंटल2950096509600
अमळनेरलालक्विंटल3830087008700
मुर्तीजापूरलालक्विंटल3509715103409905
खामगावलालक्विंटल3775500105158007
मलकापूरलालक्विंटल1409300107009700
वणीलालक्विंटल3941598109600
सावनेरलालक्विंटल9918098389700
गंगाखेडलालक्विंटल3950097009500
तेल्हारालालक्विंटल9099001030010050
लोणारलालक्विंटल189600103509975
मेहकरलालक्विंटल35900099009600
आंबेजोबाईलालक्विंटल1100001000010000
निलंगालालक्विंटल7960099319801
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल1885088508850
सेनगावलालक्विंटल50820097009200
मंगरुळपीरलालक्विंटल949000100009800
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलालक्विंटल11915098759800
नांदूरालालक्विंटल9594001034110341
नेर परसोपंतलालक्विंटल23350098757643
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल189800100009900
दुधणीलालक्विंटल797250102359000
उमरेडलोकलक्विंटल4820090508500
भिवापूरलोकलक्विंटल3915094259287
काटोललोकलक्विंटल3970097009700
जालनापांढराक्विंटल377500100889500
माजलगावपांढराक्विंटल4855098519800
लासूर स्टेशनपांढराक्विंटल11880093009100
कुर्डवाडी-मोडनिंबपांढराक्विंटल3640091008000
गंगापूरपांढराक्विंटल3910091009100
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल4100001010210051
कळंब (उस्मानाबाद)पांढराक्विंटल2550088008000
पाथरीपांढराक्विंटल5930094009300

Maharashtra Rain update

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा