Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव17/08/2023 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/08/2023
कारंजाक्विंटल170100001133010900
मानोराक्विंटल11277991100110384
मोर्शीक्विंटल300100001101110505
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल56100001100010500
हिंगोलीगज्जरक्विंटल60103001080010550
मुरुमगज्जरक्विंटल12104001040010400
लातूरलालक्विंटल20797001110110500
अकोलालालक्विंटल1776100107059900
अमरावतीलालक्विंटल846105001103110765
धुळेलालक्विंटल5320084508000
यवतमाळलालक्विंटल3198051090010352
चिखलीलालक्विंटल229000100009500
नागपूरलालक्विंटल209102001081110658
अक्कलकोटलालक्विंटल590001060010000
वाशीमलालक्विंटल6009200109009500
वाशीम – अनसींगलालक्विंटल5090001100010000
अमळनेरलालक्विंटल2900192119211
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल13107001100010850
मुर्तीजापूरलालक्विंटल25098501100010005
वणीलालक्विंटल13106051118011000
गंगाखेडलालक्विंटल7950097009500
मेहकरलालक्विंटल8097001080010400
मंगळवेढालालक्विंटल2711071107110
चाकूरलालक्विंटल294001090010250
औराद शहाजानीलालक्विंटल3106001080010700
तुळजापूरलालक्विंटल10100001070110500
नांदूरालालक्विंटल15195001177711777
नेर परसोपंतलालक्विंटल1698801085010464
आर्णीलालक्विंटल20106001116610900
दुधणीलालक्विंटल9485001145010000
वैजापूर- शिऊरलोकलनग1700288017500
काटोललोकलक्विंटल15104501080010600
जालनापांढराक्विंटल876300108509700
माजलगावपांढराक्विंटल995001085010500
गेवराईपांढराक्विंटल4100001060010300
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल4108011090910855
पाथरीपांढराक्विंटल3900098259500
16/08/2023
भोकरक्विंटल2940096259513
कर्जत (अहमहदनगर)क्विंटल1950095009500
अकोलालालक्विंटल2128500105559800
परभणीलालक्विंटल1495001020010000
नागपूरलालक्विंटल18197021061110383
सावनेरलालक्विंटल12100501038110250
वरोरालालक्विंटल2800090008700
काटोललोकलक्विंटल20105661056610566
लासूर स्टेशनपांढराक्विंटल48500100259800
14/08/2023
भोकरक्विंटल2945595559505
कारंजाक्विंटल50098451076510350
मानोराक्विंटल2799301105409617
मोर्शीक्विंटल240100001080010400
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल239700103009900
बारामतीलालक्विंटल1450090009000
लातूरलालक्विंटल37296991070010200
अकोलालालक्विंटल2536500106359000
अमरावतीलालक्विंटल89798001070010250
यवतमाळलालक्विंटल2598001029510047
मालेगावलालक्विंटल3516088008652
आर्वीलालक्विंटल2298001030010000
चिखलीलालक्विंटल189000100009500
हिंगणघाटलालक्विंटल94095051104010000
अक्कलकोटलालक्विंटल59600100249850
वाशीमलालक्विंटल1509100104609500
खामगावलालक्विंटल3256400109008650
मलकापूरलालक्विंटल355100001105010700
वणीलालक्विंटल49540105559800
सावनेरलालक्विंटल7596501030110050
मेहकरलालक्विंटल75920099509700
चाकूरलालक्विंटल19100105009802
मंगरुळपीरलालक्विंटल1359000106909850
मंगळूरपीर – शेलूबाजारलालक्विंटल259550100009900
नांदूरालालक्विंटल22594551096710967
नेर परसोपंतलालक्विंटल2596901050510057
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल2999001020010000
दुधणीलालक्विंटल209101001088510500
किल्ले धारुरलोकलक्विंटल2800095009500
काटोललोकलक्विंटल15103001050110400
जालनापांढराक्विंटल815000100009000
बीडपांढराक्विंटल337000104009100
देउळगाव राजापांढराक्विंटल2600090009000
गंगापूरपांढराक्विंटल3560192008900
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल1101001010010100
कळंब (उस्मानाबाद)पांढराक्विंटल1900090009000
Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा