Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव 19/07/2023 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/07/2023
शहादाक्विंटल8650065006500
उदगीरक्विंटल115103501050110425
भोकरक्विंटल14702990048016
कारंजाक्विंटल3509200103009880
अकोलालालक्विंटल3176000101459500
अमरावतीलालक्विंटल790965098509750
धुळेलालक्विंटल3885088508850
यवतमाळलालक्विंटल64946099409700
मालेगावलालक्विंटल3842586018425
चिखलीलालक्विंटल80850095009000
हिंगणघाटलालक्विंटल9227205103059600
वाशीमलालक्विंटल400800099009000
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल29950098009650
वणीलालक्विंटल30847094709200
औराद शहाजानीलालक्विंटल4965098509750
देवळालालक्विंटल1738573857385
दुधणीलालक्विंटल207850099459600
वर्धालोकलक्विंटल27945097909700
काटोललोकलक्विंटल70950098239680
जालनापांढराक्विंटल15650098009000
माजलगावपांढराक्विंटल10900099759800
गेवराईपांढराक्विंटल2920098009500
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल4950098509675
18/07/2023
अहमदनगरक्विंटल19510085006800
लासलगाव – निफाडक्विंटल1831183118311
बार्शीक्विंटल10800080008000
पुसदक्विंटल120946099209630
उदगीरक्विंटल65103001050010400
कारंजाक्विंटल7009300102959855
रिसोडक्विंटल1009655100009875
मानोराक्विंटल2359900102319964
हिंगोलीगज्जरक्विंटल61930098609580
अकोलालालक्विंटल3567500101959500
अमरावतीलालक्विंटल991965099909820
धुळेलालक्विंटल3870087008700
यवतमाळलालक्विंटल127967599659820
आर्वीलालक्विंटल26900097009500
चिखलीलालक्विंटल65800097008850
नागपूरलालक्विंटल1899300101009900
हिंगणघाटलालक्विंटल6347900103659500
वाशीमलालक्विंटल6008250100009200
वाशीम – अनसींगलालक्विंटल30925096509500
धामणगाव -रेल्वेलालक्विंटल140960097209650
अमळनेरलालक्विंटल2850087008700
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल31950098009650
मुर्तीजापूरलालक्विंटल5509550100659805
खामगावलालक्विंटल10118150101509150
मलकापूरलालक्विंटल4468500100809850
वणीलालक्विंटल6923092309230
सावनेरलालक्विंटल94940097879600
शिरपूरलालक्विंटल1875187518751
तेल्हारालालक्विंटल100945097009640
लोणारलालक्विंटल449400100979748
मेहकरलालक्विंटल65900097009500
वरोरालालक्विंटल1850090008700
वर्धालोकलक्विंटल3968097759700
किल्ले धारुरलोकलक्विंटल7700092929292
काटोललोकलक्विंटल85960099619820
जालनापांढराक्विंटल41800099009400
माजलगावपांढराक्विंटल30850098009700
करमाळापांढराक्विंटल1900090009000
गेवराईपांढराक्विंटल11960098559700
गंगापूरपांढराक्विंटल3800084008090
17/07/2023
अहमदनगरक्विंटल9800095008750
बार्शीक्विंटल1650065006500
बार्शी -वैरागक्विंटल2800080008000
चंद्रपूरक्विंटल6968096909685
भोकरक्विंटल2521591307173
कारंजाक्विंटल8009265102309855
मानोराक्विंटल2897000102009510
मोर्शीक्विंटल210950098509675
अकोलालालक्विंटल2418500101559685
अमरावतीलालक्विंटल1117960099009750
धुळेलालक्विंटल3780089008000
यवतमाळलालक्विंटल90940098759637
आर्वीलालक्विंटल46900097009500
चिखलीलालक्विंटल78800096008800
नागपूरलालक्विंटल1839100100119783
हिंगणघाटलालक्विंटल10817800102509500
वाशीमलालक्विंटल600825099009100
धामणगाव -रेल्वेलालक्विंटल100940097009625
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल229000100009500
खामगावलालक्विंटल5818500101759337
मलकापूरलालक्विंटल2709200100059825
वणीलालक्विंटल32890599059500
सावनेरलालक्विंटल105920098289600
शिरपूरलालक्विंटल1820082008200
रावेरलालक्विंटल3800080008000
चांदूर बझारलालक्विंटल529000101509700
लोणारलालक्विंटल509500102059852
मेहकरलालक्विंटल1209200100009800
वरोरालालक्विंटल4860088008700
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल2850087008600
सेनगावलालक्विंटल43810095009000
नांदूरालालक्विंटल29093001017010170
नेर परसोपंतलालक्विंटल82419596509119
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल259700100009850
दुधणीलालक्विंटल309300101009805
वर्धालोकलक्विंटल14920596909500
काटोललोकलक्विंटल509651100009850
येवलानं. १क्विंटल1900090009000
जालनापांढराक्विंटल22950098009600
करमाळापांढराक्विंटल2800087008000
लासूर स्टेशनपांढराक्विंटल12800088258500

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा