Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव 20/07/2023 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/07/2023
कारंजाक्विंटल6509300103159895
मोर्शीक्विंटल100930096659482
हिंगोलीगज्जरक्विंटल105910096809390
मुरुमगज्जरक्विंटल3950095009500
अकोलालालक्विंटल142900099059500
अमरावतीलालक्विंटल1048965099569803
यवतमाळलालक्विंटल48935097509550
मालेगावलालक्विंटल6520088818260
चिखलीलालक्विंटल68800094008700
नागपूरलालक्विंटल50885196509450
वाशीमलालक्विंटल600800098009000
वाशीम – अनसींगलालक्विंटल60925095509350
चाळीसगावलालक्विंटल7550085717000
मुर्तीजापूरलालक्विंटल300945098409675
रावेरलालक्विंटल1871087108710
मेहकरलालक्विंटल120900098009600
सेनगावलालक्विंटल9750095008500
नेर परसोपंतलालक्विंटल14924596009410
देवळालालक्विंटल1560556055605
उमरेडलोकलक्विंटल7880090008900
काटोललोकलक्विंटल65860097009400
जालनापांढराक्विंटल2095001000010000
माजलगावपांढराक्विंटल7900096009500
गेवराईपांढराक्विंटल3920097259450
कळंब (उस्मानाबाद)पांढराक्विंटल1850085008500
19/07/2023
शहादाक्विंटल8650065006500
उदगीरक्विंटल115103501050110425
भोकरक्विंटल14702990048016
कारंजाक्विंटल3509200103009880
परळी-वैजनाथक्विंटल3900093009200
वैजापूरक्विंटल1910091009100
मानोराक्विंटल104840199019253
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल15910098009500
अकोलालालक्विंटल3176000101459500
अमरावतीलालक्विंटल790965098509750
धुळेलालक्विंटल3885088508850
यवतमाळलालक्विंटल64946099409700
मालेगावलालक्विंटल3842586018425
आर्वीलालक्विंटल26900097009500
चिखलीलालक्विंटल80850095009000
हिंगणघाटलालक्विंटल9227205103059600
वाशीमलालक्विंटल400800099009000
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल29950098009650
खामगावलालक्विंटल367500099257462
वणीलालक्विंटल30847094709200
सावनेरलालक्विंटल125920096809500
निलंगालालक्विंटल8940096009500
चाकूरलालक्विंटल3910098009443
औराद शहाजानीलालक्विंटल4965098509750
नेर परसोपंतलालक्विंटल28270096458867
देवळालालक्विंटल1738573857385
दुधणीलालक्विंटल207850099459600
वर्धालोकलक्विंटल27945097909700
काटोललोकलक्विंटल70950098239680
जालनापांढराक्विंटल15650098009000
माजलगावपांढराक्विंटल10900099759800
लासूर स्टेशनपांढराक्विंटल10700080007500
गेवराईपांढराक्विंटल2920098009500
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल4950098509675
कळंब (उस्मानाबाद)पांढराक्विंटल5800092259100
18/07/2023
अहमदनगरक्विंटल19510085006800
लासलगाव – निफाडक्विंटल1831183118311
बार्शीक्विंटल10800080008000
पुसदक्विंटल120946099209630
उदगीरक्विंटल65103001050010400
कारंजाक्विंटल7009300102959855
रिसोडक्विंटल1009655100009875
मानोराक्विंटल2359900102319964
हिंगोलीगज्जरक्विंटल61930098609580
अकोलालालक्विंटल3567500101959500
अमरावतीलालक्विंटल991965099909820
धुळेलालक्विंटल3870087008700
यवतमाळलालक्विंटल127967599659820
आर्वीलालक्विंटल26900097009500
चिखलीलालक्विंटल65800097008850
नागपूरलालक्विंटल1899300101009900
हिंगणघाटलालक्विंटल6347900103659500
वाशीमलालक्विंटल6008250100009200
वाशीम – अनसींगलालक्विंटल30925096509500
धामणगाव -रेल्वेलालक्विंटल140960097209650
अमळनेरलालक्विंटल2850087008700
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल31950098009650
मुर्तीजापूरलालक्विंटल5509550100659805
खामगावलालक्विंटल10118150101509150
मलकापूरलालक्विंटल4468500100809850
वणीलालक्विंटल6923092309230
सावनेरलालक्विंटल94940097879600
शिरपूरलालक्विंटल1875187518751
तेल्हारालालक्विंटल100945097009640
लोणारलालक्विंटल449400100979748
मेहकरलालक्विंटल65900097009500
वरोरालालक्विंटल1850090008700
चाकूरलालक्विंटल11950098809670
सेनगावलालक्विंटल42800095009000
नेर परसोपंतलालक्विंटल45798597659476
वर्धालोकलक्विंटल3968097759700
किल्ले धारुरलोकलक्विंटल7700092929292
काटोललोकलक्विंटल85960099619820
जालनापांढराक्विंटल41800099009400
माजलगावपांढराक्विंटल30850098009700
करमाळापांढराक्विंटल1900090009000
गेवराईपांढराक्विंटल11960098559700
गंगापूरपांढराक्विंटल3800084008090
कळंब (उस्मानाबाद)पांढराक्विंटल1800080008000

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा