Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव 30/07/2023 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/07/2023
नागपूरलालक्विंटल93875098509575
सावनेरलालक्विंटल25978098309810
28/07/2023
पुसदक्विंटल60956099459750
पैठणक्विंटल1640064006400
उदगीरक्विंटल30440050254712
कारंजाक्विंटल2508900100409655
परळी-वैजनाथक्विंटल3930093009300
मानोराक्विंटल2116400101019010
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल23910096009300
मंठाकाळीक्विंटल2755075507550
अकोलालालक्विंटल1328500101709700
अमरावतीलालक्विंटल47898001022510012
जळगावलालक्विंटल2900090009000
यवतमाळलालक्विंटल88910096009350
आर्वीलालक्विंटल43900097009500
चिखलीलालक्विंटल10800095008750
हिंगणघाटलालक्विंटल5909025103459600
वाशीम – अनसींगलालक्विंटल60925095009300
पाचोरालालक्विंटल5860094009000
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल32950097009600
जिंतूरलालक्विंटल1850085008500
अजनगाव सुर्जीलालक्विंटल10950098009600
मलकापूरलालक्विंटल1809200103009750
सावनेरलालक्विंटल50945099509800
मेहकरलालक्विंटल65900098009600
आंबेजोबाईलालक्विंटल2959096909650
मंठालालक्विंटल4859190008795
औराद शहाजानीलालक्विंटल4940098509625
सेनगावलालक्विंटल35750095009000
पालमलालक्विंटल18975099009850
नेर परसोपंतलालक्विंटल10927096509481
सिंदी(सेलू)लालक्विंटल99250100009875
दुधणीलालक्विंटल1388500100609800
वर्धालोकलक्विंटल12942598159650
किल्ले धारुरलोकलक्विंटल7700090008600
अहमहपूरलोकलक्विंटल24450094426971
जालनापांढराक्विंटल62820099619000
माजलगावपांढराक्विंटल4970097009700
पाचोरापांढराक्विंटल5954595459545
गेवराईपांढराक्विंटल3900098309415
मंठापांढराक्विंटल3900090009000
औराद शहाजानीपांढराक्विंटल2980198019801
27/07/2023
पैठणक्विंटल1870087008700
उदगीरक्विंटल13101001030010200
कारंजाक्विंटल90840098059380
अचलपूरक्विंटल480950099009700
वरूड-राजूरा बझारक्विंटल5975098009793
वैजापूरक्विंटल1910091009100
मानोराक्विंटल183780097009026
मोर्शीक्विंटल2309000100759537
रामटेकक्विंटल2970097559727
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल41910096009300
हिंगोलीगज्जरक्विंटल25940099009650
बारामतीलालक्विंटल8415180004151
अकोलालालक्विंटल148550099009005
अमरावतीलालक्विंटल5719700100609880
धुळेलालक्विंटल3855085508550
चिखलीलालक्विंटल5800093008600
हिंगणघाटलालक्विंटल5519005103559500
चाळीसगावलालक्विंटल4630083957126
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल32940097009550
मुर्तीजापूरलालक्विंटल200931598509675
खामगावलालक्विंटल3509100100309565
मलकापूरलालक्विंटल2209175101359855
सावनेरलालक्विंटल80925097409600
तेल्हारालालक्विंटल75915097259630
लोणारलालक्विंटल709500101129806
मेहकरलालक्विंटल110900098009600
निलंगालालक्विंटल3808296008500
दुधणीलालक्विंटल34800095809500
उमरेडलोकलक्विंटल7850094009200
अहमहपूरलोकलक्विंटल3750092008560
काटोललोकलक्विंटल25920097519550
येवलानं. २क्विंटल1550155015501
जालनापांढराक्विंटल48520098009000
औरंगाबादपांढराक्विंटल2890089008900
माजलगावपांढराक्विंटल4900095009200
लासूर स्टेशनपांढराक्विंटल3780084008000
गेवराईपांढराक्विंटल2900096149300
अंबड (वडी गोद्री)पांढराक्विंटल4580094977000

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा