Bhendi Rate: भेंडी बाजार भाव महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्र रेट

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1050 रुपये

बाजार समिती: श्रीरामपूर
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1200 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: नाशिक
आवक : 119 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1250 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2085 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1665 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: मुरबाड
आवक : 280 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 23 क्विंटल
कमीत कमी दर: 620 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 810 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 40 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 296 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1850 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2900 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 78 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: चांदवड
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1700 रुपये

बाजार समिती: इस्लामपूर
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 16 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: वाई
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1400 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1400 रुपये

बाजार समिती: पनवेल
आवक : 25 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 912 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2400 रुपये

बाजार समिती: रत्नागिरी
आवक : 18 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा