Udid Rate: उडीद बाजारभाव महाराष्ट्र बाजार समिती दर

बाजार समिती: पुणे
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9950 रुपये

बाजार समिती: करमाळा
आवक : 472 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10051 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9800 रुपये

बाजार समिती: शेवगाव
आवक : 33 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9600 रुपये

बाजार समिती: शेवगाव – भोदेगाव
आवक : 21 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8500 रुपये

बाजार समिती: औसा
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9001 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9001 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9001 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9001 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9451 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9226 रुपये

बाजार समिती: तुळजापूर
आवक : 40 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: देवळा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9400 रुपये

बाजार समिती: दुधणी
आवक : 83 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10150 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6350 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7150 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6750 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 322 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 55 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9070 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10060 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9800 रुपये

Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा