Chana rate: हरभरा बाजारभाव महाराष्ट्र, हरभरा बाजार भावात बदल झालेले आहेत लगेच बघा

बाजार समिती: शहादा
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7599 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5100 रुपये

बाजार समिती: दोंडाईचा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5858 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5630 रुपये

बाजार समिती: चाळीसगाव
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4501 रुपये

बाजार समिती: उदगीर
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6430 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6115 रुपये

बाजार समिती: भोकर
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

बाजार समिती: हिंगोली
आवक : 150 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6250 रुपये

बाजार समिती: कारंजा
आवक : 180 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5850 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6325 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6080 रुपये

बाजार समिती: नांदूरा
आवक : 25 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4731 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5840 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5840 रुपये

बाजार समिती: अकोट
आवक : 90 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6020 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6000 रुपये

बाजार समिती: चिखली
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5500 रुपये

बाजार समिती: अमळनेर
आवक : 38 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5700 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 75 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5925 रुपये

बाजार समिती: दिग्रस
आवक : 56 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5775 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5695 रुपये

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5890 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5890 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5890 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6010 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6010 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6010 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7000 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4690 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5600 रुपये

बाजार समिती: हिंगोली- खानेगाव नाका
आवक : 58 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5750 रुपये

बाजार समिती: केज
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5199 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5611 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5301 रुपये

बाजार समिती: औसा
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5252 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5801 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5664 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 14 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6170 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5935 रुपये

बाजार समिती: उमरखेड
आवक : 100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 262 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6170 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5400 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 351 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6150 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5950 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 66 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5950 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 485 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6200 रुपये

बाजार समिती: मुर्तीजापूर
आवक : 300 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5655 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6225 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5915 रुपये

बाजार समिती: अंबड (वडी गोद्री)
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4751 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5726 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4901 रुपये

बाजार समिती: लोणार
आवक : 17 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6105 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5702 रुपये

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 130 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5700 रुपये

बाजार समिती: सिंदी(सेलू)
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5820 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5750 रुपये

बाजार समिती: देवळा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4790 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5390 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5390 रुपये

Nargis flower mahiti

 

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा