Coriander rate: कोथिंबीर बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्र, कोथिंबीरीचे ताजे रेट

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 56 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

बाजार समिती: उस्मानाबाद
आवक : 622 क्विंटल
कमीत कमी दर: 350 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 675 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 8800 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 600 रुपये

बाजार समिती: पाटन
आवक : 13500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6 रुपये

बाजार समिती: खेड
आवक : 10000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7 रुपये

बाजार समिती: श्रीरामपूर
आवक : 700 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 1800 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 35 रुपये
सर्वसाधारण दर: 22 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3 रुपये

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2510 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2820 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 4062 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 700 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 19 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 140569 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7 रुपये

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 2000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 8 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 1000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 600 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1225 रुपये

बाजार समिती: राहूरी
आवक : 3505 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 15 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 1045 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 700 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 48 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 1170 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

बाजार समिती: रत्नागिरी
आवक : 1400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

Nargis flower mahiti

 

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा