Chana Rate: आजचा हरभरा बाजार भाव table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/08/2023
शहादाक्विंटल254500118997871
पुणेक्विंटल36580060005900
दोंडाईचाक्विंटल8380060005500
दोंडाईचा – सिंदखेडक्विंटल1770077007700
माजलगावक्विंटल44483057515451
हिंगोलीक्विंटल150550056805590
कारंजाक्विंटल45520555905345
करमाळाक्विंटल2400045004011
चोपडाबोल्डक्विंटल1800180018001
चोपडाचाफाक्विंटल1500150015001
चिखलीचाफाक्विंटल110440055554978
वाशीमचाफाक्विंटल600557060155850
मलकापूरचाफाक्विंटल25455055505300
नेर परसोपंतचाफाक्विंटल27486054005027
सोलापूरगरडाक्विंटल3510051005100
चोपडाजंबुक्विंटल1930093009300
तुळजापूरकाट्याक्विंटल10550055005500
बीडलालक्विंटल52273555214973
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल63570059005800
शेवगावलालक्विंटल2470047004700
दौंड-यवतलालक्विंटल1415041504150
आंबेजोबाईलालक्विंटल4580058005800
मंठालालक्विंटल7420046004383
औराद शहाजानीलालक्विंटल9544058305635
अकोलालोकलक्विंटल152450058405300
अमरावतीलोकलक्विंटल255550059545727
यवतमाळलोकलक्विंटल19459550454820
नागपूरलोकलक्विंटल329500058765657
मुंबईलोकलक्विंटल454550068006200
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल250515057955475
अजनगाव सुर्जीलोकलक्विंटल10480057005300
सावनेरलोकलक्विंटल2545054505450
जामखेडलोकलक्विंटल12420047004450
गेवराईलोकलक्विंटल23485055005175
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल9341158014801
देउळगाव राजालोकलक्विंटल2400045004500
मेहकरलोकलक्विंटल130500058255600
नांदगावलोकलक्विंटल3450065004800
काटोललोकलक्विंटल50460056315250
सिंदी(सेलू)लोकलक्विंटल47550057855650
देवळालोकलक्विंटल3469552754800
17/08/2023
अहमदनगरक्विंटल141485054005125
पुणेक्विंटल35570060005850
दोंडाईचाक्विंटल6380049003800
बार्शीक्विंटल30450055005200
बार्शी -वैरागक्विंटल4430257005351
नांदेडक्विंटल1480048004800
माजलगावक्विंटल19470056755500
नंदूरबारक्विंटल1460046004600
सिन्नरक्विंटल3450058504570
मनमाडक्विंटल9510070515860
उदगीरक्विंटल23530058035551
कारंजाक्विंटल50495053755150
करमाळाक्विंटल4355148514500
लासूर स्टेशनक्विंटल7480053005151
वैजापूरक्विंटल10460054055200
मानोराक्विंटल16504050915065
मोर्शीक्विंटल202480055005150
नांदूराक्विंटल30450057005700
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल21510060005500
बारामतीबोल्डक्विंटल25499065005400
दोंडाईचाबोल्डक्विंटल4519996008000
जळगावचाफाक्विंटल2450045004500
चिखलीचाफाक्विंटल84480054005100
वाशीमचाफाक्विंटल450555061005900
वाशीम – अनसींगचाफाक्विंटल10400045004200
अमळनेरचाफाक्विंटल23472552115211
खामगावचाफाक्विंटल473350056004550
मलकापूरचाफाक्विंटल80482554505170
साक्रीचाफाक्विंटल15400042504100
पारोळाचाफाक्विंटल24492549254925
नेर परसोपंतचाफाक्विंटल10475053854970
बारामतीगरडाक्विंटल37480052005000
उमरगागरडाक्विंटल1500050005000
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल1650065006500
रावेरहायब्रीडक्विंटल6351040903510
अहमदनगरकाबुलीक्विंटल14650070006750
अमळनेरकाबुलीक्विंटल15430045004500
वरूड-राजूरा बझारकाबुलीक्विंटल11580058005800
मालेगावकाट्याक्विंटल10400055005000
जामखेडकाट्याक्विंटल9400045504275
तुळजापूरकाट्याक्विंटल40510055005400
लातूरलालक्विंटल467496060525940
येवलालालक्विंटल3367563204800
धुळेलालक्विंटल3510055005375
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल30570059005800
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल4450047004600
दौंडलालक्विंटल10420051004600
औराद शहाजानीलालक्विंटल14510157955448
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल30460155555191
उमरखेडलालक्विंटल100450047004600
जालनालोकलक्विंटल203410057005400
अकोलालोकलक्विंटल114527558055650
अमरावतीलोकलक्विंटल3535059335641
लासलगावलोकलक्विंटल9430073714900
यवतमाळलोकलक्विंटल26485557505302
परभणीलोकलक्विंटल27475054005350
नागपूरलोकलक्विंटल89500057115533
हिंगणघाटलोकलक्विंटल335410059904700
मुंबईलोकलक्विंटल1516550068006200
उमरेडलोकलक्विंटल30450057055500
वर्धालोकलक्विंटल5509054305250
वणीलोकलक्विंटल26530053305320
सावनेरलोकलक्विंटल12517554245320
जामखेडलोकलक्विंटल7400045004250
सटाणालोकलक्विंटल6447145954490
कोपरगावलोकलक्विंटल4500056005500
गेवराईलोकलक्विंटल18455054755012
चांदूर बझारलोकलक्विंटल16440055004900
वरूड-राजूरा बझारलोकलक्विंटल3479958995335
देउळगाव राजालोकलक्विंटल2350035003500
मेहकरलोकलक्विंटल130500057005500
नांदगावलोकलक्विंटल5350052014601
कुर्डवाडी-मोडनिंबलोकलक्विंटल6450054005000
मंगळवेढालोकलक्विंटल2451045104510
वैजापूर- शिऊरलोकलक्विंटल3477155254771
सेनगावलोकलक्विंटल7400048004200
पाथरीलोकलक्विंटल1450045004500
चांदूर-रल्वे.लोकलक्विंटल8552555255525
काटोललोकलक्विंटल15495055915250
आर्णीलोकलक्विंटल100525855005310
घणसावंगीलोकलक्विंटल20480051004900
देवळालोकलक्विंटल1467552755275
16/08/2023
पुणेक्विंटल37560059005750
बार्शीक्विंटल17390053005100
भोकरक्विंटल1450245024502
लासूर स्टेशनक्विंटल13480057755001
घणसावंगीकाबुलीक्विंटल30480050004900
शेवगावलालक्विंटल5450045004500
अकोलालोकलक्विंटल122401053555000
परभणीलोकलक्विंटल27485051004950
मुंबईलोकलक्विंटल2923550068006200
सावनेरलोकलक्विंटल22515053005250
तुमसरलोकलक्विंटल2423542354235
काटोललोकलक्विंटल6470056015250
Maharashtra rain update today

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा