Chana Rate: आजचा हरभरा बाजार भाव 20/06/2023 table

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/06/2023
शहादाक्विंटल6639990008699
पुणेक्विंटल35560058005700
दोंडाईचाक्विंटल21410048004700
माजलगावक्विंटल51400047504600
पैठणक्विंटल2435143514351
चाळीसगावक्विंटल6440046004402
उदगीरक्विंटल166400049124456
भोकरक्विंटल6350035003500
कारंजाक्विंटल325440048854620
राजूराक्विंटल3472047204720
राहताक्विंटल16375147004600
सोनपेठगरडाक्विंटल7457647804700
धुळेहायब्रीडक्विंटल30462146754621
कुर्डवाडीहायब्रीडक्विंटल15410045004401
अकोलाकाबुलीक्विंटल276000110059285
तुळजापूरकाट्याक्विंटल60470047004700
जळगावलालक्विंटल11525552555255
बीडलालक्विंटल5385046414377
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल149475048504800
दौंड-केडगावलालक्विंटल40400050004400
केजलालक्विंटल29420046504575
चाकूरलालक्विंटल8430046004500
औराद शहाजानीलालक्विंटल40482049734896
मुरुमलालक्विंटल11460047504675
चिमुरलालक्विंटल50440045004450
जालनालोकलक्विंटल175365048004750
अकोलालोकलक्विंटल262410049004700
अमरावतीलोकलक्विंटल768465048104730
यवतमाळलोकलक्विंटल75424547904517
नागपूरलोकलक्विंटल416440048504738
मुंबईलोकलक्विंटल787560065005800
वर्धालोकलक्विंटल49413047904600
मुर्तीजापूरलोकलक्विंटल750445048654695
गेवराईलोकलक्विंटल27341047224200
परतूरलोकलक्विंटल6350147604720
देउळगाव राजालोकलक्विंटल8440047514600
मेहकरलोकलक्विंटल390420048254700
सेनगावलोकलक्विंटल30390047004200
काटोललोकलक्विंटल65444146404500
देवळालोकलक्विंटल1460048054805
दुधणीलोकलक्विंटल64460049504800
देवणीलोकलक्विंटल4492250114966
19/06/2023
शहादाक्विंटल132370093009041
पुणेक्विंटल37570059005800
दोंडाईचाक्विंटल11300045004400
दोंडाईचा – सिंदखेडक्विंटल1420580014312
बार्शीक्विंटल30390049004700
बार्शी -वैरागक्विंटल15460048204800
माजलगावक्विंटल50430047254600
चंद्रपूरक्विंटल20460047754700
चाळीसगावक्विंटल10340146024436
मनमाडक्विंटल5405567504661
सिल्लोडक्विंटल9440045504500
भोकरक्विंटल7388944814185
कारंजाक्विंटल850452049054770
श्रीगोंदाक्विंटल2523052305230
श्रीरामपूरक्विंटल1380038003800
करमाळाक्विंटल13360049514600
मंगळवेढाक्विंटल14425048004750
मानोराक्विंटल39400147004302
मोर्शीक्विंटल298460047504675
नांदूराक्विंटल75425047904790
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल28420047504500
राहताक्विंटल1470047004700
बारामतीबोल्डक्विंटल43420050604700
चोपडाबोल्डक्विंटल10929995009500
शिरपूरबोल्डक्विंटल2126001260012600
चिखलीचाफाक्विंटल340425147114481
वाशीमचाफाक्विंटल900456048004650
अमळनेरचाफाक्विंटल200440046004600
पाचोराचाफाक्विंटल13460846214611
खामगावचाफाक्विंटल873265048113730
मलकापूरचाफाक्विंटल115402546554395
शिरपूरचाफाक्विंटल8380148704500
सोलापूरगरडाक्विंटल24444548504785
बारामतीगरडाक्विंटल64350046984690
धुळेहायब्रीडक्विंटल6383046004255
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल7356163016000
शिरपूरहायब्रीडक्विंटल217800100009000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल13520055005300
अकोलाकाबुलीक्विंटल3115851158511585
तुळजापूरकाट्याक्विंटल45470047004700
भंडाराकाट्याक्विंटल12400046004200
येवलालालक्विंटल30445063504652
बीडलालक्विंटल1455053015301
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल165475048504800
जिंतूरलालक्विंटल1465046504650
शेवगावलालक्विंटल12465046504650
गेवराईलालक्विंटल19430047004500
वरोरा-शेगावलालक्विंटल1470047004700
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल43400047754300
दौंड-पाटसलालक्विंटल1400040004000
केजलालक्विंटल27457646504600
चाकूरलालक्विंटल11396046004407
कळंब (उस्मानाबाद)लालक्विंटल59350049004800
मुरुमलालक्विंटल13420047004450
चिमुरलालक्विंटल55440045004450
जालनालोकलक्विंटल222355048004750
अकोलालोकलक्विंटल281410548454575
अमरावतीलोकलक्विंटल1134455048514700
लासलगावलोकलक्विंटल55380073016599
लासलगाव – निफाडलोकलक्विंटल3380146534501
यवतमाळलोकलक्विंटल20458547554670
आर्वीलोकलक्विंटल82400047504600
नागपूरलोकलक्विंटल189450048344751
मुंबईलोकलक्विंटल518560065005800
वर्धालोकलक्विंटल129437548054550
वणीलोकलक्विंटल25430046104500
सावनेरलोकलक्विंटल14458046354610
जामखेडलोकलक्विंटल7420046004400
सटाणालोकलक्विंटल10429147264660
कोपरगावलोकलक्विंटल5420047004691
देउळगाव राजालोकलक्विंटल3460048004700
मेहकरलोकलक्विंटल360420048004650
कर्जत (अहमहदनगर)लोकलक्विंटल3450046004500
कुर्डवाडी-मोडनिंबलोकलक्विंटल11449546604600
किल्ले धारुरलोकलक्विंटल5435045304475
सेनगावलोकलक्विंटल13390048004200
पाथरीलोकलक्विंटल12300046504450
शेगावलोकलक्विंटल21460048004700
कळमेश्वरलोकलक्विंटल65430047054500
काटोललोकलक्विंटल53440046614575
पुलगावलोकलक्विंटल21469546954695
18/06/2023
रामटेकक्विंटल4470048004750
पारोळाचाफाक्विंटल3450045004500
बाळापूरचाफाक्विंटल177430046004550
फलटणगरडाक्विंटल79400047004600
भिवापूरहायब्रीडक्विंटल6705071007075
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल2450047504600
दौंडलालक्विंटल1420042004200
भिवापूरलालक्विंटल90440047004550
तुमसरलोकलक्विंटल5466048004701
कर्जत (अहमहदनगर)लोकलक्विंटल6450046004500
काटोललोकलक्विंटल115458146704600

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा