Chilli rate: मिरची बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्र, बाजारपेठेतील मिरचीचे दर

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 72 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 135 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: खेड
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: श्रीरामपूर
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: सातारा
आवक : 52 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 23 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: भोकरदन -पिपळगाव रेणू
आवक : 875 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 14 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3525 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3815 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 26 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2000 रुपये

बाजार समिती: उस्मानाबाद
आवक : 19 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 476 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2800 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 127 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: इस्लामपूर
आवक : 14 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2250 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 23 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

बाजार समिती: रामटेक
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2600 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

Weather update maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा