Vangi rate: वांगी बाजारभाव महाराष्ट्र वांग्याच्या भावात झालाय बदल तुम्ही बघितला का

बाजार समिती: अकलुज
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 142 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: उस्मानाबाद
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2750 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 39 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 800 रुपये

बाजार समिती: श्रीरामपूर
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: घोटी
आवक : 18 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1900 रुपये

बाजार समिती: सातारा
आवक : 41 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1250 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 26 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 800 रुपये

बाजार समिती: नाशिक
आवक : 427 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1050 रुपये

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1020 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1310 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 34 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1200 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 474 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 128 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1250 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 200 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1025 रुपये

बाजार समिती: इस्लामपूर
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1100 रुपये

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 33 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: मंगळवेढा
आवक : 37 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2600 रुपये

बाजार समिती: रामटेक
आवक : 14 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 900 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 23 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

Weather update maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा