Coriander rate: कोथिंबीर बाजारभाव मध्ये बदल, कुढे वाढले भाव बघा

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3250 रुपये

 

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 4500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1050 रुपये

 

बाजार समिती: पाटन
आवक : 12000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6 रुपये

 

बाजार समिती: खेड-चाकण
आवक : 26400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

 

बाजार समिती: राहता
आवक : 1400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 25 रुपये
सर्वसाधारण दर: 15 रुपये

 

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 15 रुपये
सर्वसाधारण दर: 13 रुपये

 

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 23 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1020 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1310 रुपये

 

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 7007 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 700 रुपये

 

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे
आवक : 119350 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 2300 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 16100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9 रुपये

 

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

 

बाजार समिती: राहूरी
आवक : 1610 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8 रुपये

 

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 602 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 800 रुपये

 

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 16 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

 

बाजार समिती: कामठी
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6000 रुपये
बाजार समिती: रत्नागिरी
आवक : 2400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1300 रुपये
Best Buffalo for milk in maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा