Coriander rate: कोथिंबीर बाजारभाव महाराष्ट्र, येथे वाढले कोथिंबीर रेट

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 31 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: अहमदनगर
आवक : 5256 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 24 रुपये
सर्वसाधारण दर: 16 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 15400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 450 रुपये

बाजार समिती: खेड
आवक : 10000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 13 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9 रुपये

बाजार समिती: खेड-चाकण
आवक : 38950 क्विंटल
कमीत कमी दर: 800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 3900 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 30 रुपये
सर्वसाधारण दर: 17 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 25 रुपये
सर्वसाधारण दर: 17 रुपये

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 17 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4055 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4335 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 8133 क्विंटल
कमीत कमी दर: 300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 500 रुपये

बाजार समिती: अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
आवक : 60 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 104225 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 14 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10 रुपये

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 800 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10 रुपये

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 2750 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8 रुपये

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 14800 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 680 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1200 रुपये

बाजार समिती: कामठी
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6000 रुपये

बाजार समिती: रत्नागिरी
आवक : 4500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1100 रुपये

Indian meteorological department Maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा