Chana rate: हरभरा बाजारभाव महाराष्ट्र, महाराष्ट्रातील आजचे हरभरा रेट

बाजार समिती: शहादा
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10999 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9700 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 37 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6300 रुपये

बाजार समिती: दोंडाईचा
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4751 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6283 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6100 रुपये

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5651 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5511 रुपये

बाजार समिती: भोकर
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5430 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5015 रुपये

बाजार समिती: सेलु
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5054 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5054 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5054 रुपये

बाजार समिती: चोपडा
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5152 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5000 रुपये

बाजार समिती: चिखली
आवक : 44 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5850 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5425 रुपये

बाजार समिती: वाशीम
आवक : 600 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5670 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5850 रुपये

बाजार समिती: वाशीम – अनसींग
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5250 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5550 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5300 रुपये

बाजार समिती: अमळनेर
आवक : 26 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5700 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 111 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6180 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5911 रुपये

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4486 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5000 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 7500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 7000 रुपये

बाजार समिती: वैजापूर- शिऊर
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11151 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11151 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11151 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4612 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4801 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

बाजार समिती: हिंगोली- खानेगाव नाका
आवक : 45 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5750 रुपये

बाजार समिती: तेल्हारा
आवक : 150 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5875 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5940 रुपये

बाजार समिती: दौंड-केडगाव
आवक : 51 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5400 रुपये

बाजार समिती: आंबेजोबाई
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6291 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6291 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6291 रुपये

बाजार समिती: केज
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5309 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5550 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6050 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5800 रुपये

बाजार समिती: मुरुम
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5001 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5791 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5396 रुपये

बाजार समिती: जालना
आवक : 104 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5650 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 168 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5100 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 252 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5842 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5621 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 93 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6021 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5866 रुपये

बाजार समिती: हिंगणघाट
आवक : 166 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6165 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 981 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6200 रुपये

बाजार समिती: वणी
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5600 रुपये

बाजार समिती: सावनेर
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5301 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5955 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5800 रुपये

बाजार समिती: कोपरगाव
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5300 रुपये

बाजार समिती: अंबड (वडी गोद्री)
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5176 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5201 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5176 रुपये

बाजार समिती: चांदूर बझार
आवक : 16 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6050 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5241 रुपये

बाजार समिती: देउळगाव राजा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3800 रुपये

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 240 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5910 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5700 रुपये

बाजार समिती: वैजापूर- शिऊर
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5601 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5555 रुपये

बाजार समिती: काटोल
आवक : 26 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5870 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5250 रुपये

बाजार समिती: देवळा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5500 रुपये

Indian meteorological department Maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा