Tur rate: आजचे तुर बाजारभाव महाराष्ट्र, महाराष्ट्रातील येथे वाढले तूर रेट

बाजार समिती: भोकर
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10200 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव (वाशिम)
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11750 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11200 रुपये

बाजार समिती: हिंगोली
आवक : 50 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10400 रुपये

बाजार समिती: मुरुम
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11001 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11001 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11001 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 91 क्विंटल
कमीत कमी दर: 8000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11445 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10500 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 756 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11911 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11705 रुपये

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 75 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11895 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11547 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7201 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 8501 रुपये
सर्वसाधारण दर: 8501 रुपये

बाजार समिती: चिखली
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10350 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 64 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11200 रुपये

बाजार समिती: हिंगणघाट
आवक : 403 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9555 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12025 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10500 रुपये

बाजार समिती: अक्कलकोट
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11750 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11750 रुपये

बाजार समिती: वाशीम
आवक : 600 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9670 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: वाशीम – अनसींग
आवक : 60 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: हिंगोली- खानेगाव नाका
आवक : 21 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10500 रुपये

बाजार समिती: मुर्तीजापूर
आवक : 150 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9805 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11755 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10500 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 345 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 12425 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11400 रुपये

बाजार समिती: सावनेर
आवक : 40 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11001 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11350 रुपये

बाजार समिती: तेल्हारा
आवक : 75 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10950 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11200 रुपये

बाजार समिती: चांदूर बझार
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11660 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10575 रुपये

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 50 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11200 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11551 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11551 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11551 रुपये

बाजार समिती: पालम
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 9800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 9800 रुपये

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 43 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6105 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11750 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10488 रुपये

बाजार समिती: आर्णी
आवक : 50 क्विंटल
कमीत कमी दर: 9000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: दुधणी
आवक : 72 क्विंटल
कमीत कमी दर: 11000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11705 रुपये
सर्वसाधारण दर: 11705 रुपये

बाजार समिती: काटोल
आवक : 16 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11150 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10800 रुपये

बाजार समिती: जालना
आवक : 24 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 7000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 11000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10700 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 10000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 10000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 10000 रुपये

Indian meteorological department Maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा