Jwari rate: ज्वारी बाजार भाव 05/09/2023 महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्रातील अद्यावत दर

बाजार समिती: बार्शी -वैराग
आवक : 99 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3951 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5741 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5051 रुपये

 

बाजार समिती: करमाळा
आवक : 19 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5100 रुपये

 

बाजार समिती: मानोरा
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2450 रुपये

 

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

 

बाजार समिती: दोंडाईचा
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3151 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4051 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

 

बाजार समिती: अमळनेर
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3911 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4200 रुपये

 

बाजार समिती: अकोला
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3010 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2645 रुपये

 

बाजार समिती: अजनगाव सुर्जी
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

 

बाजार समिती: दिग्रस
आवक : 66 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2550 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2725 रुपये

 

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2400 रुपये

 

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 2234 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4900 रुपये

 

बाजार समिती: वैजापूर- शिऊर
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4400 रुपये

 

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4815 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4425 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे
आवक : 647 क्विंटल
कमीत कमी दर: 6000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 6100 रुपये

 

बाजार समिती: बीड
आवक : 89 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2601 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4351 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3541 रुपये

 

बाजार समिती: जामखेड
आवक : 170 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5250 रुपये

 

बाजार समिती: अंबड (वडी गोद्री)
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3075 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3871 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3148 रुपये

 

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3351 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3017 रुपये

 

बाजार समिती: अक्कलकोट
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

 

बाजार समिती: चाळीसगाव
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2341 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2700 रुपये

 

बाजार समिती: पारोळा
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2875 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2875 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2875 रुपये

 

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3250 रुपये

 

बाजार समिती: केज
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5700 रुपये

 

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 83 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4075 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3900 रुपये

 

बाजार समिती: गेवराई
आवक : 153 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4175 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3437 रुपये

 

बाजार समिती: किल्ले धारुर
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4371 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4151 रुपये

 

बाजार समिती: केज
आवक : 29 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3301 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3900 रुपये

 

बाजार समिती: देउळगाव राजा
आवक : 16 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4011 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

 

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3850 रुपये

 

Best Buffalo for milk in maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा