Vangi rate: वांगी बाजारभाव महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्र वांगी रेट

बाजार समिती: कोल्हापूर
आवक : 75 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

 

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 23 क्विंटल
कमीत कमी दर: 400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 600 रुपये

 

बाजार समिती: राहूरी
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1300 रुपये

 

बाजार समिती: पाटन
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1750 रुपये

 

बाजार समिती: खेड-चाकण
आवक : 147 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

 

बाजार समिती: सातारा
आवक : 29 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

 

बाजार समिती: राहता
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1200 रुपये

 

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

 

बाजार समिती: कळमेश्वर
आवक : 23 क्विंटल
कमीत कमी दर: 615 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 825 रुपये

 

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 62 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1000 रुपये

 

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 44 क्विंटल
कमीत कमी दर: 700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1300 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे
आवक : 432 क्विंटल
कमीत कमी दर: 600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1550 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे- खडकी
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1800 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे -पिंपरी
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2350 रुपये

 

बाजार समिती: पुणे-मोशी
आवक : 90 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2500 रुपये

 

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 240 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1400 रुपये

 

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 662 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2050 रुपये

 

बाजार समिती: कराड
आवक : 45 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1400 रुपये

 

बाजार समिती: भुसावळ
आवक : 44 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

 

बाजार समिती: कामठी
आवक : 33 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

 

बाजार समिती: रत्नागिरी
आवक : 37 क्विंटल
कमीत कमी दर: 500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 800 रुपये

 

Best Buffalo for milk in maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा