Jwari rate: ज्वारी बाजार भाव संपूर्ण महाराष्ट्र, आजचे महाराष्ट्रातील ज्वारी दर

बाजार समिती: भोकर
आवक : 57 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2107 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3251 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2680 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 120 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4600 रुपये

बाजार समिती: दोंडाईचा – सिंदखेड
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3761 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4100 रुपये

बाजार समिती: चोपडा
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3900 रुपये

बाजार समिती: अमळनेर
आवक : 40 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3855 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3855 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2800 रुपये

बाजार समिती: अमळनेर
आवक : 30 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2700 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 97 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1875 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3085 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2920 रुपये

बाजार समिती: दिग्रस
आवक : 28 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2725 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2685 रुपये

बाजार समिती: नांदूरा
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2215 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2725 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2725 रुपये

बाजार समिती: बुलढाणा
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2350 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2425 रुपये

बाजार समिती: चोपडा
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2832 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3075 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2832 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 1604 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4900 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4180 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

बाजार समिती: अंबड (वडी गोद्री)
आवक : 22 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2991 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3000 रुपये

बाजार समिती: नांदगाव
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3950 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3451 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3451 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3451 रुपये

बाजार समिती: चाळीसगाव
आवक : 60 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2924 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2700 रुपये

बाजार समिती: औसा
आवक : 27 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2551 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4752 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3993 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3951 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3025 रुपये

बाजार समिती: औसा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5800 रुपये

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 44 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2900 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3875 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3700 रुपये

बाजार समिती: पैठण
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5190 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5190 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5190 रुपये

बाजार समिती: केज
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3800 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3925 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3362 रुपये

बाजार समिती: देउळगाव राजा
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3775 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

बाजार समिती: कल्याण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3750 रुपये

Nargis flower mahiti

 

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा